Lelylijn

Met de Lelylijn wordt de aloude - in 2007 door het Rijk afgeblazen - Zuiderzeelijn opnieuw op de politieke agenda gezet. Het beoogde tracé loopt van Groningen via Drachten, Heerenveen, Emmeloord en Lelystad naar Amsterdam.