Vermissing Urker kotter Z 85

De Urker kotter Z 85 verdween op 28 januari 2015 in Het Kanaal tussen Engeland en Frankrijk.