Flevokust Haven

Gemeente Lelystad en provincie Flevoland zijn bezig met de ontwikkeling van Flevokust haven. De overslaghaven met bedrijventerrein wordt gezien als een versterking van de Flevolandse economie.