Grote grazers

De grote grazers in de Oostvaardersplassen zijn al jarenlang reden tot discussie.