Gemak waarmee windmolens kunnen worden geschrapt, wekt politieke wrevel

Dronten - De gemeenteraad van Dronten is verbaasd dat er twintig windmolens uit Windplan Groen kunnen worden geschrapt, zonder dat de business case daardoor wordt aangetast. Op zich begrijpt men de redenen die daar aan ten grondslag liggen.

Het steekt alleen wel dat er in het traject voor het schrappen van de windmolens werd gesteld dat de windmolen die op 900 meter afstand van Ketelhaven is gepland en de windmolens die op een zelfde afstand van Biddinghuizen gepland staan onmogelijk kunnen vervallen of worden verplaatst, omdat de business case van het plan dan niet meer rendabel zou zijn.

Veel verzet

Het is een heikel punt, omdat met name de molen bij Ketelhaven in het voortraject voor veel boosheid en onvrede heeft gezorgd in het buurtschap. Ook tegen de molens bij Biddinghuizen is nu verzet.

Het is dan gek om te merken dat als het Rijk stelt dat er twintig van de 109 molens moeten sneuvelen, omdat er rondom Lelystad Airport hoogtebeperkingen gelden, Windkoepel Groen stelt dat dit kan zonder dat het plan onrendabel wordt. Dat komt omdat er wat meer rijkssubsidie beschikbaar is dan was verwacht en omdat er al rekening werd gehouden met mogelijke hoogtebeperkingen rond het vliegveld.

Communicatie

Maar de stelligheid waarmee boze bewoners werd voorgehouden dat ook het verplaatsten of schrappen van die ene molen bij Ketelhaven het plan economisch onrendabel zou maken, staat op z’n minst in schril contract met deze laatste ontwikkeling. D66 stelde er donderdag vragen over.  ‘We zijn verbaasd dat men in de communicatie richting bewoners zo stellig was dat er geen andere mogelijkheden waren,’ vindt Rob van der Schans. Hij wil dan ook dat als er nog andere financiële meevallers zijn in het plan, de molens bij de woonkernen alsnog verplaatst of geschrapt worden.

Gepiepeld

Wethouder Ton van Amerongen deelt die mening. Op zich heeft de gemeente formeel geen rol in dit proces. Wel ligt er nu een rijksinpassingsplan, waar de gemeente mee kan instemmen of een zienswijze op kan indienen. ‘Wij stemmen echter niet in met het plan, maar hebben er kennis van genomen. In onze zienswijze zullen we aandacht vragen voor de windmolens die bij de woonkernen zijn geplaatst.’

De PvdA stelde zich door de huidige nieuws ‘gepiepeld’ te voelen voor wat betreft de hele discussie rondom Windplan Groen tot nu toe. Van Amerongen deelt ook die mening. ‘Zo voelde ik me ook.’ Zijn gevoel betreft niet de initiatiefnemers van Windplan Groen, maar wel de hele samenloop van omstandigheden. Het feit achteraf is ook dat als het Rijk geen hoogtebeperkingen had opgelegd rondom Lelystad Airport en er daardoor geen molens moesten worden geschrapt, er dus wel degelijk nog ruimte zat in het plan voor wat betreft de molens bij Ketelhaven en Biddinghuizen.