Dossier 'Oneigenlijk grondgebruik' blijft politiek bezighouden

Dronten - De gemeenteraad van Dronten wil nog eens uitgebreid en indringend praten over het dossier ‘oneigenlijk grondgebruik’, waarbij inwoners gemeentegrond die ze in gebruik hebben kunnen kopen of moeten teruggeven.

Dat heeft men donderdag besloten, nadat het onderwerp weer op de raadsagenda stond. Aanleiding was een brief van bewoners aan de Venkel, waar de politiek over wilde praten.

Communicatie

Het zit politieke partijen dwars dat zij in dit dossier, dat al loopt vanaf 2012, keer op keer benaderd worden door boze bewoners, die zich door de gemeente in het nauw gedreven voelen of nog veel erger. ‘Het is jammer dat we het hier weer over moeten hebben,’ zei Cees Hermus (Leefbaar Dronten) donderdagavond.

Volgens hem heeft veel van het onbegrip en de woede bij bewoners te maken met communicatie. De gemeentelijke brieven zijn dreigend van taal, met termijnen die worden gesteld voor het terugbrengen van de grond in oorspronkelijke staat en dat als men dat niet doet, dit op kosten van de bewoner wordt gedaan. ‘De fundamentele vraag is: hoe willen we als gemeente overkomen bij onze bewoners? Als je bedenkt dat bewoners onze ambassadeurs moeten zijn…’

Kritisch

Ook GroenLinks is kritisch. ‘De gemeente zoekt bewust de confrontatie. Oneigenlijk grondgebruik moet worden bestreden, dat vinden wij ook, maar dan ga je eerst met mensen in gesprek en wijst ze ook op hun recht van bezwaar,’ vindt Albert Bleijenberg. Want veel van de bewoners die een stukje gemeentegrond bij hun tuin hebben getrokken, zijn zich daar niet eens bewust van.

De gemeenteraad werd voorafgaand aan de behandeling van dit onderwerp, toegesproken door een bewoner, die een vuistdik dossier bij zich had en zich al zeven jaar lang onheus bejegend voelt. ‘Met als gevolg dat ik nu geen grond meer mag aankopen, omdat ik onbetrouwbaar zou zijn,’ sprak zij de gemeenteraad toe.

Discussie later

Tot een verdere discussie kwam het donderdag niet, omdat de PvdA voorstelde dat later te doen, als daar meer tijd voor is en fracties ook de gelegenheid hebben zich beter voor te bereiden. Dat zal waarschijnlijk april of mei worden.

Wethouder Ton van Amerongen gaf nog wel aan dat daar dan ook de tijd voor moet worden genomen. ‘Want aan alle verhalen zitten twee kanten. Ook aan het verhaal van de Venkel, ook aan het verhaal van de mevrouw die hier vanavond insprak. Ik wil dan bij die behandeling ook een aantal geanonimiseerde casussen met u doornemen, zodat we ook onze kant van het verhaal kunnen vertellen.’