Sluiting spoedeisende hulp leidt vooral in Lelystad tot langere ambulanceritten

Lelystad – Ambulanceritten duren langer sinds de spoedeisende hulp in Lelystad (gedeeltelijk) gesloten is. Dat blijkt uit het feitenrelaas dat de door de minister aangestelde zorgverkenner Bas Leerink heeft opgesteld.

Stijging

In Lelystad wordt in 35 procent van de ambulanceritten bij een spoedmelding de norm om vanaf de melding binnen 45 minuten bij de spoedeisende eerste hulp te zijn, niet gehaald. Voor het faillissement van MC Zuiderzee was dat het geval bij 12 procent van de ritten. Voor Dronten is het percentage gestegen van 41 procent voor het faillissement naar 51 procent na het faillissement. Voor de Noordoostpolder is het percentage gestegen van 48 naar 51 procent en voor Urk van 56 naar 59 procent. De verkenner stelt overigens dat de norm van 45 minuten geen prestatienorm is, maar een norm om de ziekenhuisspreiding in Nederland weer te geven.

De norm dat bij een spoedmelding binnen 15 minuten een ambulance ter plekke is, is wel een wettelijke prestatienorm. Die is sinds het faillissement iets verbeterd, omdat er sindsdien meer ambulances beschikbaar zijn.

Geen calamiteiten

De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd heeft verder vastgesteld dat er zich door het faillissement en/of veranderingen in de zorg geen ‘calamiteiten of patiëntschade’ hebben voorgedaan. Het hardnekkige gerucht dat sluiting van de spoedeisende hulp al tot doden heeft geleid, wordt hiermee weersproken. ‘Dit neemt niet weg dat diverse signalen door de IGJ goed gebruikt kan worden om zicht te krijgen op mogelijke risico’s in de patiëntenzorg en noodzakelijke verbeteringen in de zorgverlening en de samenwerking tussen zorgaanbieders,’ schrijft minister Bruno Bruins aan de Tweede Kamer.

Uitgangspunt

Het feitenrelaas is het eerste resultaat van zorgverkenner Bas Leerink en dienst als uitgangspunt voor een verkenning naar hoe de toekomstige ziekenhuiszorg in Lelystad en Flevoland er uit zou moeten zien.   

Gerelateerd nieuws