Bouw campus valt 9 miljoen euro duurder uit

Lelystad - De bouw van de nieuwe onderwijscampus in Lelystad valt ruim 9 miljoen euro duurder uit. Dat blijkt na een tweede aanbesteding door de gemeente. Wethouder Ed Rentenaar stelt de gemeenteraad voor hiermee akkoord te gaan.

Fors hoger

Door de extreem gestegen bouwkosten is het onmogelijk een aannemer te vinden die de ambitieuze plannen voor de zeven gebouwen op de nieuwe campus kan realiseren voor het eerder vastgestelde budget van 55,5 miljoen euro. ‘Alle aanbestedingen in de eerste ronde kwamen fors boven dat bedrag uit,’ aldus Rentenaar.

De gemeente besloot tot een tweede aanbestedingsronde. ‘Dat kan niet onder dezelfde condities, dus hebben we de eisen qua prijs waarvoor en tijd waarin het gebouw er zou moeten staan, losgelaten.’ Daarop is een aanbieding binnengekomen van een aannemer die het wil bouwen voor 64,6 miljoen euro.

Vasthouden

Volgens Rentenaar had de gemeente ook kunnen vasthouden aan het budget, maar dan zouden het ontwerp van de nieuwe campus en de uitgangspunten voor de nieuwe scholen voor voortgezet onderwijs moeten worden aangepast. ‘En daarin hebben we nu juist zo’n mooi proces gelopen, waar veel energie in is gaan zitten en waar ook een prachtig ontwerp uit kwam. Als je dat over gaat doen, kost dat trouwens ook heel veel tijd en geld.’ Er kan nu ook worden vastgehouden aan de ambities voor een duurzaam, energieneutraal gebouw met nul op de meter.

[De tekst gaat verder na de afbeelding]

Jaar later

Door de vertraging in de aanbesteding zal de campus nu een jaar later in gebruik worden genomen dan de bedoeling was. De bedoeling was dat het gebouw in het schooljaar 2020-2021 in gebruik zou worden genomen. ‘Mogelijk dat bepaalde gedeeltes van de campus gefaseerd wel eerder in gebruik kunnen worden genomen.’

Exploitatie

De gemeenteraad wordt nu gevraagd akkoord te gaan met de extra investering. De kapitaallasten die dat oplevert voor de exploitatie van het gebouw kunnen deels worden opgevangen door een meevaller in de rentes en de buffer die de gemeente heeft om prijsstijgingen als deze op te vangen.

Het bouwrijp maken van het terrein waar de campus moet komen, bij De Rietlanden, kan dit voorjaar nog beginnen.

Plannen

De drie huidige Lelystadse scholen voor voortgezet onderwijs gaan op in de nieuwe campus, die de naam Porteum heeft gekregen. Op de nieuwe campus wil de SVOL (Stichting Voortgezet Onderwijs Lelystad) het voortgezet onderwijs in Lelystad een kwaliteitsimpuls geven. Men kan er meer opleidingen en specialisaties aanbieden dan op de huidige drie individuele scholen. Door het onderwijs over zes gebouwen te verdelen en er een zevende cultuurgebouw bij te bouwen, kan de leeromgeving voor leerlingen bovendien kleinschalig worden gehouden.