Open Brief

Beste patiënten van de afdeling reumatologie van de MC IJsselmeerziekenhuizen,

Allereerst: excuses dat u op zo’n onpersoonlijke manier van ons leest. We hadden u graag een brief thuis gestuurd. Maar we hebben uw gegevens niet. Vandaar dat we contact met u zoeken via deze krant.

Wij zijn Reumazorg Zuid West Nederland (RZWN), een toonaangevend specialistisch reumacentrum, met nieuwe vestigingen in Lelystad, Emmeloord en Urk. Onder de noemer Reumazorg Flevoland leveren wij zorg dicht bij huis. Uw reumatoloog, drs. Baudoin, heeft ervoor gekozen om bij ons te komen werken.

U heeft een brief met onjuiste informatie gehad van de curator
U heeft onlangs een persoonlijke brief gehad van curator Alice van der Schee. Zij is verantwoordelijk voor de MC IJsselmeerziekenhuizen sinds het faillissement. In deze brief staat onjuiste informatie. Bijvoorbeeld dat u uw zorg mogelijk niet vergoed krijgt als u kiest voor een andere zorgaanbieder. We kunnen ons voorstellen dat deze brief bij u tot onzekerheid leidt. Daarom geven we hieronder uitleg. Zodat u de keuzes kunt maken die ú wilt.

U krijgt uw reumatologische zorg gewoon vergoed. Ook bij ons.
U krijgt uw zorg gewoon vergoed. Wij hebben namelijk contracten met alle verzekeraars. Alleen met Achmea maken we op dit moment nog afspraken over onze nieuwe vestigingen in Lelystad, Urk en Emmeloord. Voor u maakt dit niet uit, want reumatologische zorg is altijd verzekerd. Dat betekent dat wij óók een vergoeding krijgen als we nog geen contract met een verzekeraar hebben. Het bedrag is alleen lager. Het verschil nemen wij voor onze rekening. U merkt daar dus niets van in uw portemonnee.

Het kan wel gebeuren dat een verzekeraar een bepaalde locatie van ons nu nog niet kent. Dat komt doordat het meestal een paar maanden duurt voordat verzekeraars de juiste informatie in hun systemen hebben doorgevoerd. Ook dit kost u geen geld.

Patiënten hebben zelf hun gegevens aan ons doorgegeven
De curator beschuldigt ons onterecht van een datalek. Dat doet ons pijn. Patiënten die ervoor gekozen hebben met hun reumatoloog mee te gaan naar RZWN, hebben hun gegevens zelf aan ons doorgegeven. Telefonisch, via de mail of via een toestemmingsverklaring. Van patiënten die dit niet gedaan hebben, hebben wij de gegevens dus ook niet. Anders hadden we u nu wel een persoonlijke brief thuis gestuurd.
Andersom vragen we ons natuurlijk wel af met welk recht de curator uw adresgegevens gebruikt heeft om u een brief te sturen. Dat mag alleen als het in uw belang is. Maar hoeveel wijzer bent u geworden door deze brief?Eenzelfde vraag hebben we over uw medisch dossier. Dit dossier heeft de curator overgedragen aan St. Jansdal. Heeft u daar toestemming voor gegeven? Tot op heden weigert de curator deze dossiers over te dragen voor patiënten die voor ons gekozen hebben. En dat terwijl iedere medisch specialist volgens de wet een kopie van het medisch dossier van zijn  patiënten moet hebben.

En patiënten hebben zelf onze arts benaderd
Het faillissement van de MC IJsselmeerziekenhuizen was voor patiënten een schok. Logisch dus dat zij aan hun reumatoloog vroegen wat hij ging doen. Dat heeft hij verteld en hij heeft  – zoals het hoort – uitgelegd dat de patiënt vrij is om te gaan en staan waar hij wil. Dat kan elke dag. Het recht op vrije artsenkeuze heet dat.

Wij zijn trots op uw reumatoloog!
Uw reumatoloog kent RZWN als een aanbieder die staat voor goede zorg. Hij heeft ons de dag na het faillissement van de MC IJsselmeerziekenhuizen gevraagd hoe hij de zorg voor zijn patiënten kon garanderen, omdat de omliggende ziekenhuizen zoveel extra patiënten niet aankonden. 

Uw reumatoloog maakte zich in het bijzonder zorgen over patiënten die dringend medicatie nodig hadden. Deze medicatie kon niet door ziekenhuizen in de buurt geleverd worden. Wij hebben daarom de curator gevraagd of we deze patiënten in ieder geval mochten helpen.

Helaas was de curator onbereikbaar, ook na dringende verzoeken. Hierdoor heeft een aantal van deze patiënten, zonder medische noodzaak, andere medicatie gekregen. Uw reumatoloog heeft toen besloten om voor RZWN te komen werken, zodat hij u kan blijven helpen.

Tot slot
De brief van de curator is onjuist en intimiderend van toon. We vragen ons af of deze curator uw belang wel voor ogen had toen ze de brief schreef. Of heeft ze gedacht dat ze u als patiënten mee kon verkopen aan het nieuwe ziekenhuis, net zoals de stoelen en de tafels? En daarbij over het hoofd gezien dat u hier als patiënt slecht van slaapt?

Daarnaast zijn onze artsen en verpleegkundigen boos en verdrietig over de beschuldigingen die zó haaks staan op het hart van hun vak. Daarom overwegen we een rechtszaak tegen deze curator, waarin we rectificatie van de brief eisen.

We wensen u het allerbeste in zo groot mogelijke gezondheid. Voel u vrij om de keuzes te maken die u wilt. Het gaat uiteindelijk om úw gezondheid.  

Met vriendelijke groet,

Josien Veris

Reumazorg Zuid West Nederland