Kiezers in gesprek met kandidaten voor Provinciale Staten

Emmeloord - Kiezers gingen maandagavond 11 maart in de bibliotheek in Emmeloord in gesprek met kandidaten voor Provinciale Staten. Aan de hand van vier thema’s konden de politieke partijen de kiezer voor zich winnen om op 20 maart op hun partij te stemmen.

Landbouw is een economische factor van betekenis in de Noordoostpolder. ‘De landbouw in de Noordoostpolder en eigenlijk heel Flevoland is goed voor elkaar’, was een reactie uit het publiek. ‘Er is alleen nu te veel productie en te weinig oog voor de lange termijn. Veranderingen moeten beginnen bij de sector zelf.’

Meer zonnepanelen

Bij het thema ‘klimaat en energie’ bepleitte een bezoeker dat daken van bedrijven meer zonnepanelen moeten krijgen. De VVD wil bedrijven verleiden om mee te doen. De ChristenUnie vulde aan dat verleiden best een opgave is, maar dat er ook verder gekeken kon worden dan daken. Soms zijn muren ook geschikt.

Bereikbaarheid

De bereikbaarheid van de dorpen bleef een discussiepunt. De SP wil meer bussen laten rijden, zodat mensen vaker met de bus gaan. D66 pleit voor een experiment met snelbussen naar het noorden.

Lelylijn

De Lelylijn zorgde voor verdeeldheid in de zaal. Volgens een bezoeker is 2040 erg ver weg. Volgens de politiek zit echter alles tot 2030 al vol. Lobbyen in Den Haag is volgens de een de oplossing. De ander geeft aan dat het beter is om met Friesland en Groningen op te trekken en dat bewoners het voortouw moeten nemen om urgentie aan te tonen.