Triathlon Noordoostpolder vernieuwt en groeit

Emmeloord - ‘Dat wordt een spektakel. Ik kijk er erg naar uit.’ De kogel is door de kerk: de atleten fietsen tijdens de Triathlon Noordoostpolder over de N50 naar Ens en terug. Voorzitter Kerst Beuckens is opgetogen.

Groter worden en fietsen over de provinciale weg, dat waren twee langgekoesterde wensen van de Emmeloorder. Zijn wensen komen uit. De vergunningsaanvraag ligt bij Rijkswaterstaat. Fietsen over de N50 is ook een voorwaarde om te kunnen groeien. Beuckens: ‘Natuurlijk ben ik blij. Het heeft het bestuur twee jaar werk gekost om dit voor elkaar te krijgen. Mooi dat het doorgaat.’

De achtste triatlon in Emmeloord, dit jaar op zondag 25 augustus, zal in veel opzichten afwijken van de vorige edities. Aan het programma is een halve triatlon toegevoegd, waardoor, is de verwachting, het aantal deelnemers zal toenemen. Het parc fermé verkast van de Nagelerbrug naar het terrein bij de Marknesserbrug.

Ingrijpend

Door naar het evenemententerrein aan de Marknesserweg te verhuizen, verandert het parcours van alle drie de onderdelen ingrijpend. De atleten zwemmen in augustus door de Lemster- en Zwolsevaart richting de Nagelerbrug en weer terug, fietsen dus over de N50 en lopen een rondje van tweeënhalve kilometer via de rotonde op industrieterrein De Munt en het park rond Plein Almere.

‘Fietsen over de N50 is noodzaak als je wilt groeien’, aldus Beuckens. ‘Twintig kilometer verkeersvrij door de Noordoostpolder fietsen krijg je niet voor elkaar. Zo heeft iedereen er het minst last van. Het was een mooie uitdaging om dit voor elkaar te krijgen.’ Voor het zwemonderdeel moet nog een tijdelijk talud worden aangelegd.

Hartstichting

Vorig jaar deden 550 triatleten mee. Door de halve triatlon aan het programma toe te voegen hoopt de organisatie door te groeien naar 750 deelnemers. De voortekenen zijn goed. Nu al hebben zich 150 atleten ingeschreven. Vorig jaar waren dat er honderd rond deze tijd. En de Hartstichting maakt van de faciliteiten van Triathlon Noordoostpolder gebruik voor de Trihartlon, een familiewedstrijd in estafettevorm, waarschijnlijk goed voor een paar honderd deelnemers extra. Beuckens: ‘We hopen op duizend deelnemers.’

De kans is niet zo groot dat de Triathlon Noordoostpolder jaarlijks van de nieuwe locatie gebruik kan maken. ‘Het evenemententerrein gaat op de schop, zegt de gemeente’, aldus Beuckens. ‘Dan moeten we weer op zoek naar een andere locatie. Nee, geen idee welke locatie dat zou moeten zijn.’ Eerst de editie van dit jaar maar tot een goed eind brengen. Bijna alles is nieuw en het evenement groeit flink als het goed is. ‘We schalen aardig op. Dat is best tricky en spannend’, vindt Beuckens.

Harry de Ridder