Voorlopig geen nieuwe studentenhuizen in woonwijken

Dronten – Er komen voorlopig geen nieuwe kamerverhuurpanden voor studenten of arbeidsmigranten in de woonwijken van Dronten. Nieuwe aanvragen worden niet in behandeling genomen, in afwachting van nieuw beleid.

Concentratie

Eigenaren van een woning die de woning willen verhuren aan ‘meerdere huishoudens’, moeten daarvoor een vergunning aanvragen. Die aanvraag wordt vervolgens getoetst aan een aantal criteria. Eén daarvan is dat er in de omtrek van honderd meter niet nog een ander kamerverhuurpand aanwezig is. De gemeente wil daarmee voorkomen dat studentenhuizen of huizen voor arbeidsmigranten zich in een bepaalde wijk teveel concentreren.

Dat heeft in het verleden en heden namelijk voor problemen gezorgd. Met name in Dronten-Noord (De Morinel, Oeverloper en Grutto) zorgt de grote concentratie aan studentenhuizen voor veel overlast. In het verleden was er nog geen beleid , waardoor er geen rem stond op hoeveel kamerverhuurpanden er in een straat of wijk konden komen.

Nieuwe visie

De gemeente werkt nu aan een nieuwe visie over hoe om te gaan met studentenhuisvesting en huisvesting voor arbeidsmigranten. De gedachte gaat daarbij mogelijk uit naar meer grootschalige huisvesting van studenten op en rond de campus van Aeres Hogeschool Dronten en arbeidsmigranten in het buitengebied of op industrieterreinen.

‘Om te voorkomen dat er nu dingen gebeuren die straks niet stroken met het nieuwe beleid, hebben we voor nu een rem gezet op het toekennen van nieuwe aanvragen,’ zegt wethouder Peter van Bergen. Dat geldt voor aanvragen binnen de bebouwde kom van Dronten. Van Bergen verwacht dat de nieuwe visie, waarover nu met allerlei partijen over wordt overlegd, voor de zomer gereed zal zijn. Dan zal blijken of de stop op nieuwe aanvragen tijdelijk is, of wellicht een permanent karakter krijgt.

Uitzondering

Voor woningen die nu al, met vergunning, worden verhuurd aan studenten of arbeidsmigranten heeft de stop geen gevolgen. De tijdelijke stop op aanvragen geldt ook niet voor het centrumgebied van Dronten. Daar geldt de honderd meter-regel ook niet.