Analyse: weerstand tegen Lelystad Airport is helemaal niet zo groot

Lelystad - Na de tsunami aan berichtgeving over Lelystad Airport de afgelopen jaren, waarbij met name de tegenstanders op de Veluwe en in Overijssel gehoor vonden bij tv, radio en kranten, is het bijna amusant. Uit onderzoek dat drie regionale omroepen hebben laten uitvoeren, blijkt namelijk dat er van massaal verzet tegen de luchthaven en haar laagvliegroutes geen sprake is.

Sterker: de meeste inwoners van Flevoland, Overijssel en Gelderland zien de ontwikkeling van Lelystad Airport als vakantieluchthaven wel zitten.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Omroep Flevoland, RTV Oost en Omroep Gelderland. De resultaten werden afgelopen dinsdag in een live-uitzending vanuit het Aviodrome gepresenteerd.

Mening over ontwikkeling

Op de vraag ‘Hoe staat u tegenover de uitbreiding van Lelystad Airport in het algemeen, los van de gekozen vliegroutes?’ antwoordt 47 procent van de uit de drie provincies ondervraagde mensen ‘tamelijk positief’ tot ‘zeer positief’. Uitgesplitst per provincie is dat in Flevoland 69, in Gelderland 45 en in Overijssel 44 procent. In de drie provincies is 21 procent ‘negatief’ tot ‘zeer negatief’. Per provincie is dat 15 procent in Flevoland, 20 procent in Overijssel en 24 procent in Gelderland. De koele cijfers laten dus zien dat er veel meer mensen positief dan negatief staan over de ontwikkeling van Lelystad Airport als vakantieluchthaven.

Mening over routes

Daarnaast is mensen een oordeel gevraag over de vliegroutes, zoals die nu bekend zijn. In Overijssel en Gelderland vliegen de vliegtuigen over op hoogtes van 1.800 tot 2.700 meter tot de herindeling van het luchtruim in 2023. De laatste hoogte is vergelijkbaar met de routes van Schipholverkeer boven Lelystad op veel momenten.

Op de vraag ‘Hoe staat u tegenover de gekozen vliegroutes?’ antwoordt 31 procent van de mensen ‘negatief’ tot ‘zeer negatief’. In Flevoland is dat 17, in Overijssel 29 en in Gelderland 33 procent. Zo’n 24 procent van de mensen kwalificeert de gekozen routes als ‘positief’ tot ‘zeer positief’.  In Flevoland is dat 49 procent, in Overijssel 22 procent en in Gelderland 21 procent. Opvallend: hier zijn de verschillen dus veel minder groot dan bij de algemene houding over de ontwikkeling van Lelystad Airport. Ook opvallend: zo’n 34 procent van de ondervraagden staat neutraal tegenover de gekozen vliegroutes.

Onder de routes

De mening blijkt meer uitgesproken als mensen onder één van de vliegroutes wonen. Van die mensen is in Flevoland 19 procent ‘negatief’ tot ‘zeer negatief’ over de ontwikkeling op Lelystad Airport, terwijl 68 procent van hen ‘positief’ tot ‘zeer positief’ is. In Gelderland antwoordt 44 procent van de mensen die onder een vliegroute wonen ‘negatief/zeer negatief’ tegenover de ontwikkeling op Lelystad Airport te staan, terwijl 37 procent ‘positief/zeer positief’ is. In Overijssel is 34 procent van de mensen bij wie een route over hun woonomgeving loopt  ‘negatief/zeer negatief’ en 37 procent ‘positief/zeer positief’. 

Opvallend: in Flevoland, waar de vlieghoogtes het laagste zijn en de overlast het grootst is, zijn verreweg de meeste mensen die onder de routes wonen positief. In de andere provincies ontloopt het aantal mensen dat negatief is en dat positief is elkaar weinig. Saillant detail: uit het onderzoek bleek ook dat 72 procent van de mensen die onder een vliegroute wonen, daarvan op de hoogte is, maar ook dat 31 procent van de mensen die niet onder een route wonen, denken dat ze dat wel doen.

Nimby

Verder is er onderzoek gedaan naar wat mensen die onder een route wonen van de gekozen routes vinden. Daar neemt de onvrede over de gekozen routes natuurlijk veel meer toe. Je zou daaruit af kunnen leiden dat mensen erg positief staan tegenover Lelystad Airport als vakantieluchthaven, zo lang de vliegtuigen maar niet over hun huis vliegen. In dat geval zou je de besluitvorming over Lelystad Airport, afgezien van de periode dat er laag gevlogen wordt, ook als succesvol kunnen zien. Er is namelijk gekozen voor vliegroutes waar zo weinig mogelijk mensen last van hebben. Tegelijkertijd ontkom je er niet aan in een dichtbevolkt land als Nederland dat een vliegtuig altijd wel over een huis vliegt.

Buitenproportioneel

Maar het onderzoek toont wel aan dat de buitenproportionele aandacht in de media de afgelopen jaren voor tegenstanders van Lelystad Airport op grond van wat mensen vinden in ieder geval niet terecht is.

Ik zag daar laatst nog een mooi voorbeeld van in ‘De Stentor’. Onder de kop ‘Wilsum trekt eindspurt tegen Lelystad Airport’ stond een flink artikel over een informatieavond van GroenLinks in het Overijsselse dorp, waar zienswijzen tegen het vliegveld konden worden getekend en ingediend. Op die avond kwamen twaalf inwoners af. Twaalf! De andere 815 bleven lekker thuis. Dat is nog eens een eindspurt. Op een informatieavond van de ‘Nederlandse bond van liefhebbers van Vaderlandse beeldhouwwerken van tussen 1572 en 1578 die een grote teen missen’ komen waarschijnlijk meer mensen af.