'De beste uien groeien in Flevoland'

Dronten - Zo’n 35 ondernemers uit de Dronter agro & food sector gingen deze week met ondernemer Piet van Liere in gesprek over zijn bedrijf en de kansen voor Dronten als belangrijke agro & food regio.

Agro & food ondernemers op bezoek bij Gebr. Van Liere

'Het is belangrijk dat ondernemers in agro & food van elkaar weten wat er speelt, wat elkaars specifieke kennis en kwaliteiten zijn en hoe we die als inspirerende agro & food regio gezamenlijk kunnen inzetten', aldus beleidsmedewerker Han Tissingh van de gemeente Dronten.

Flevoland belangrijkste teeltregio

Wat ondernemer Piet van Liere betreft bestaat er geen twijfel: 'Nederland is de grootste uienexporteur ter wereld en daarbinnen is Flevoland de belangrijkste teeltregio'. Naast de klimatologische voordelen noemt hij ook het vakmanschap van de telers en de innovatiekracht van toeleveranciers. 'In Flevoland groeien nu eenmaal de beste uien'. En Van Liere kan het weten.

Snelle groei

Ooit begonnen als akkerbouwer in Dronten startte Van Liere samen met zijn broer 25 jaar geleden met de verwerking van aardappelen en uien die zij zelf teelden. Het belangrijkste doel destijds was om de eigen uren rendabel te maken. De nieuwe activiteit groeide snel uit tot een volwaardige neventak. En toen het bedrijf zich verplaatste van het boerenerf naar de Staalwijk in Dronten, kwam de groei er pas écht goed in. 'Je verhuist met je bedrijf van een boerderij naar een bedrijventerrein. En ineens kijken mensen anders tegen je aan', blikt Van Liere terug. Het bedrijf aan de Staalwijk in Dronten groeide door tot een internationale verwerker, verpakker en exporteur van uien. De afnemers zijn wereldwijd verspreid over zo’n 60 tot 70 landen. Voor het vervoer maakt het bedrijf zelfs gebruik van schepen die onder eigen beheer naar Afrika varen. Enkele jaren geleden is het akkerbouwbedrijf losgekoppeld van het sorteerbedrijf.

Meer automatiseren

De beschikbaarheid en kosten van arbeid zijn voor Van Liere twee aspecten die de komende jaren voor verschuivingen binnen de bedrijfsvoering zullen zorgen. Met automatisering en optische sorteermachines wordt het bedrijf minder afhankelijk van menskracht. 'Onze marges worden in hoge mate bepaald door de kosten van arbeid. Willen we daar internationaal in mee kunnen blijven doen, dan moeten we dure arbeid vervangen door technische oplossingen. Die zijn momenteel in ontwikkeling en ik verwacht dat we die de komende jaren gaan doorvoeren binnen ons bedrijf'.