CDA: 'Nú tijd om N50 aan te pakken'

Regio - De CDA-afdelingen in Flevoland en Overijssel dringen aan op een snellere aanpak van de N50 tussen Zwolle en Emmeloord. Volgens de Flevolandse factievoorzitter Chris Schotman uit Dronten en kandidaat-statenlid Wim Duitman uit Kampen is deze weg te druk en te gevaarlijk.

'De aangekondigde aanpak tussen Kampen en Kampen-Zuid is belangrijk, maar daarmee zijn we er nog niet', vinden zij.

De verbinding tussen Zwolle en Flevoland via Kampen is een belangrijke, maar ook drukke weg. Er gebeuren regelmatig ernstige ongevallen, soms met dodelijke afloop. Doordat met name het deel bij Kampen overbelast is, treedt er regelmatig filevorming op.

Stukje bij beetje

De weg wordt stukje bij beetje aangepakt. Dit jaar staat het deel tussen Kampen en Kampen-Zuid op de planning. 'Een mooie stap van dit kabinet waarop we lang hebben gewacht en die belangrijk is voor de bereikbaarheid en veiligheid, maar dat is nog niet genoeg’, stellen Duitman en Schotman.

'Het CDA Overijssel wil investeren in goede verbindingen via weg, water en spoor. De N50 is daarbij een van de knelpunten waar we prioriteit bij leggen in de ontsluiting van de regio Zwolle richting Flevoland en het noorden', aldus Duitman.

‘Schouder aan schouder’

'Dat geldt ook voor Flevoland’, zegt Schotman, CDA-fractievoorzitter in de Staten van Flevoland. 'Zowel vanuit Noordoostpolder en Urk als vanuit Dronten is de N50 een echte bottleneck, en dat terwijl het zo’n belangrijke weg is voor onze regio. Er wordt al lang over gepraat, maar nu is het echt tijd om de weg aan te pakken. Wat dat betreft staan CDA Flevoland en CDA Overijssel schouder aan schouder'. De aanpak van het deel tussen Kampen en Kampen-Zuid bestaat uit de aanleg van extra rijbanen met daartussen een afscheiding. Daardoor moeten de doorstroming en de veiligheid worden verbeterd.

Lobby

Flevoland en Overijssel hebben een meerderheid van de Tweede Kamer aan hun zijde, die heeft geëist dat de N50 uiterlijk in 2022 is verbeterd. Overheden en ondernemers uit Overijssel en Flevoland lobbyen al geruime tijd voor de aanpak van de N50.  

Het Flevolandse deel van de weg tussen Emmeloord en Ramspol is in de afgelopen jaren al volledig verdubbeld.