KernGezond en Revacare bundelen krachten

Lelystad - KernGezond en Revacare slaan vanaf maart de handen ineen om het zorgaanbod voor inwoners van Lelystad verder uit te breiden.

Revacare is een zorgorganisatie speciaal voor patiënten die door bijvoorbeeld alleen fysiotherapiebehandelingen niet van hun pijnklachten afkomen. De samenwerking tussen deze twee zorgorganisaties leidt tot een multidisciplinair team, dat uit meerdere therapeuten met verschillende specialiteiten bestaat en waarmee de patiënt sneller en eenvoudiger weer in beweging komt.

Onder deskundige en intensieve begeleiding van een revalidatiearts worden patiënten behandeld door een team bestaande uit een fysiotherapeut, psycholoog, ergotherapeut, logopedist en maatschappelijk werker. De samenwerking tussen dit team is optimaal om bij elke patiënt maatwerk te leveren. Patiënten met aandoeningen zoals chronische pijn, niet-aangeboren hersenletsel, artrose, reumatologische aandoeningen, polyneuropathie en beginnende Parkinsonklachten kunnen terecht bij Revacare.

Op 28 februari vond het eerste spreekuur plaats. Aanmelden voor dit spreekuur kan met een verwijzing van de huisarts of medisch specialist