Christiaan Huygensschool voor hoogbegaafden zoekt nieuw onderkomen

Dronten – Wethouder Peter van Bergen verwacht de gemeenteraad binnen twee weken te kunnen informeren over nieuwe huisvesting voor de Christiaan Huygensschool. Ouders van kinderen op de basisschool voor hoogbegaafden zijn er niet gerust op en zijn een petitie gestart.

Zorgen over huisvesting

De school maakt zich zorgen om te toekomst. Bij de start van het primair onderwijs voor hoogbegaafden tien jaar geleden, als dependance van basisschool Het Kompas, werd de intrek genomen in noodgebouwen aan De Barrage van basisschool De Windroos. Die gebouwen zijn nu echter echt aan het eind van hun Latijn en moeten worden gesloopt. De Christiaan Huygensschool moet vanaf augustus op zoek naar een nieuwe locatie.

Oplossing

Daarover lopen al jaren gesprekken met de gemeente, maar die hebben tot op heden niet tot een oplossing geleid. Ouders zijn nu bang dat in de oplossingsrichting van de gemeente gedacht wordt aan twee locaties, die vier kilometer uit elkaar liggen. Drie klassen zouden dan worden gehuisvest bij Het Kompas, drie andere bij De Zevensprong. De school heeft in totaal 132 leerlingen.

De school en de ouders zijn niet blij met deze mogelijkheid. Daarom zijn ouders een petitie gestart. ‘De ouders hebben twee eisen; 1. De kinderen blijven bij elkaar. Zeer wenselijk gezien het specialistische onderwijs voor hoogbegaafde kinderen. 2: Er zijn zes lokalen nodig en daarbij behorende ruimtes als teamkamer en twee tot drie extra leslokalen/ruimtes,’ stellen zij daarin. Die petitie is tot nu toe al 933 keer ondertekend.

Gewenste oplossing

De petitie moeten de wethouder en de gemeenteraad er van overtuigen de school op één locatie te houden. Er werden donderdagavond tijdens de gemeenteraad door de ChristenUnie ook vragen gesteld over het huisvestingsprobleem. Daarin gaf wethouder Peter van Bergen, die het dossier heeft overgenomen van Jaap Oosterveld, aan binnen twee weken met een voorstel te komen. Brenda Berghorst van het CDA gaf aan ook te hebben gehoord dat de opleiding mogelijk zou worden verdeeld over twee locaties. ; Het zou mooi zijn als het op één locatie kan.’

Een oplossing van de school zelf zou door Oosterveld zijn afgeschoten: de Christiaan Huygensschool zou onderdak kunnen krijgen in noodlokalen bij het Ichthus College. Die zou daar ook enthousiast over zijn. De gemeente zou echter liever geen vermenging zien van een lagere school en een school voor voortgezet onderwijs, waardoor zes- en achttienjarigen door elkaar lopen. De Christiaan Huygensschool en het Ichthus College stellen echter daar goede oplossingen voor te hebben verzonnen.