Bij Lelylijn inzetten tegen wig stad en platteland

Emmeloord - Wie wil vechten voor de Zuiderzeespoorlijn moet het niet hebben over reistijden maar over het tegengaan van de tweedeling in Nederland.

CDA-Kamerlid Maurits von Martels zet vraagtekens bij de haalbaarheid van de Lelylijn, zo liet hij vrijdagavond weten op het drukbezochte symposium over de lijn in het Zuyderzee Lyceum in Emmeloord. De initierende werkgroep ziet al over 15 jaar een trein rijden.

‘Ik ben voorstander maar ik vrees het ergste.’ Willen de plannen enige kans hebben, dan zullen de lokale en regionale overheden het eens moeten zijn. En dat zijn ze niet, want van de betrokken provincies ligt Groningen nog dwars. ‘En zolang er geen draagvlak is in de regio, kun je het in Den Haag wel vergeten’, stelde Von Martels.

Om die reden zal hij dan ook niet het initiatief steunen van D66-Kamerlid Rutger Schonis, liet hij weten. D66 trapte onlangs de verkiezingscampagne af door in Drachten symbolisch de spade de grond in te steken voor de bouw van het station. Schonis wil de aanleg van de Lelylijn zo snel mogelijk op de MIRT-lijst hebben. Op dat landelijke Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport staan alle belangrijke grote werken voor de komende decennia.

Schonis wil al in juni proberen de spoorlijn op die lijst te krijgen. Hij hoopte vrijdag dat het CDA dat streven zou steunen. ‘Daarvoor is het veel te vroeg’, aldus CDA’er Von Martels. ‘Eerst moet de regio het eens worden, daarna kijken we wel naar de MIRT-lijst. Je ziet het ook bij de plannen voor de sluizen in Kornwerderzand. Die maken nu, nu de regio eensgezind in Den Haag aan de bel trekt, pas kans. Nu heeft iedereen het erover en lijkt het te lukken.’

Stedenbouwkundige Rob van der Bijl – voorstander van de lijn – waarschuwde de voorstanders niet nu al te praten over reistijden en kosten. ‘Je moet het over andere zaken hebben, zoals de sociale noodzaak, de wig tussen de grote welvoorziene steden en het platteland met nauwelijks toegang tot zulke voorzieningen. Reistijd is niet belangrijk. Als je het alleen maar hebt over het door de polder jassen van rails om sneller in Amsterdam te zijn, dan red je het niet'.