Nieuwe impuls voor horeca op De Deel

Emmeloord - De gemeente Noordoostpolder start deze week met een nieuwe procedure voor de realisatie van een horecapaviljoen op De Deel in Emmeloord.

De gemeente heeft gekozen voor een vorm van flexibele aanbesteding, waarin inschrijvers ruimte hebben om al vroeg in het proces mee te praten. 

In 2019 wordt De Deel opnieuw ingericht. De komst van een markante horecavoorziening moet De Deel compleet maken. Hiervoor doet de gemeente een oproep aan enthousiaste en creatieve horecaondernemers die graag in het centrum van Emmeloord willen ondernemen. Er is ruimte voor een perceel van 400 m2 en een gebouw van maximaal 800 m2 vloeroppervlak. 

Inspelen op behoeften

Eind 2018 werd duidelijk dat realisatie en exploitatie van een horecapaviljoen op De Deel niet met de uitgeschreven prijsvraag kon worden gerealiseerd. Voor de nieuwe procedure is een flexibele aanbestedingsvorm gekozen, die goed inspeelt op de aandachtspunten die uit de prijsvraag naar voren zijn gekomen. Deze ‘concurrentiegerichte dialoog’ geeft ondernemers de gelegenheid om (binnen de kaders) vanaf het begin mee te praten over de definitieve opdracht. 

Wethouder Wiemer Haagsma: 'We weten door de prijsvraag nog beter waar de aandachtspunten zitten voor het realiseren van een haalbaar concept. We gaan nu eerst met geïnteresseerde ondernemers in gesprek over deze en andere punten. Pas na deze gesprekken formuleren we de definitieve opdracht. Samen doen, met meer flexibiliteit en betrokkenheid. We verwachten dat er met deze manier van aanbesteden een duurzaam en in de omgeving passend paviljoen ontwikkeld kan worden.'

Korte procedure

Vanaf vandaag (27 februari) kunnen gegadigden zich melden. De selectie van drie partijen en een uitnodiging voor de dialoogfase volgt dan begin april. De uiteindelijke keuze van de partij aan wie gegund wordt, verwacht de gemeente eind mei 2019 bekend te maken.  Wanneer de feitelijk bouw start, is nu nog niet te zeggen.