Gemeente is niet van plan golfbaan Flevo Golf Resort te kopen

Lelystad - Er kunnen geen woningen worden gebouwd op de golfbaan in het Golf Resort in Lelystad, maar de gemeente is ook niet van plan de baan te kopen. Dat laat men weten op vragen van een burgerinitiatief dat de baan open wil houden.

Toekomst op het spel

Eind vorig jaar werd bekend dat de toekomst van de golfbaan in Lelystad op het spel staat. Ontwikkelaar Unigolf van het Flevo Golf Resort wil de baan afstoten. Unigolf is eigenaar van de bouwgrond en van de golfbaan. Het speelrecht en de gebruikersovereenkomst met de Golfvereniging Flevoland, die de baan mag bespelen, is per 30 december 2019 opgezegd. De golfbaan levert de ontwikkelaar jaarlijks een verlies op van 400.000 euro en staat al jaren te koop. Er dienen zich echter geen kopers aan.

Bij bewoners van de wijk ontstond daarop onrust, omdat men bang was dat de ontwikkelaar de golfbaan zou willen volbouwen met woningen. De gemeente zegt dat dat niet kan. De grond van de golfbaan heeft een recreatieve bestemming en de gemeente is niet van plan dat te wijzigen.

Geen gemeentelijke taak

In een petitie vragen bewoners van het ‘burgerinitiatief Golfpark en Flevo Golf Resort’ of het mogelijk is dat de gemeente de gronden onteigend, of anders ‘op minnelijke wijze verwerft, om die over te dragen aan de Golfvereniging, in te richten als park of over te dragen aan Staatsbosbeheer’.

Er zijn echter geen redenen op de grond te kunnen onteigenen. ‘Ook indien in de toekomst de gronden feitelijk niet meer als golfbaan worden gebruikt, zijn wij van mening dat noodzaak en urgentie niet is aan te tonen, daar er op redelijke afstand andere golfbanen te vinden zijn.’ De gemeente vindt het bovendien niet haar taak ‘de golfbaan per definitie en tegen alle mogelijke kosten in stand te houden'. Mocht Unigolf de grond zelf willen overdragen aan de Golfvereniging of willen inrichten als park, dan zijn daar ‘van gemeentewege geen belemmeringen’.

Bijna vol

De gemeente gaat er vanuit dat als de golfbaan wordt opgeheven, de gronden wel haar groene karakter zullen blijven behouden.

Het burgerinitiatief had ook gevraagd Unigolf geen bouwvergunningen meer te verleden voor de laatste fase, fase 5,  van het Flevo Golf Resort en te eisen dat de grond aldaar in de oude staat van voor 1 oktober 2018 wordt teruggebracht. Maar dat kan helemaal niet. ‘Bouwvergunningen worden verleend op basis van het bestemmingsplan. Indien hier aan voldaan wordt zijn er geen formele weigeringsgronden.’ Er zullen nog een aantal vergunningen worden verleend voor de laatste van de 495 woningen die in het Flevo Golf Resort zijn toegestaan. ‘Daarna zijn de planologische bouwmogelijkheden volledig benut.’