Omwonenden nemen voor ruim 9 miljoen euro deel in Windpark Westermeerwind

Emmeloord - 441 inwoners van de gemeenten Noordoostpolder, Urk en voormalig Lemsterland hebben samen voor ruim 9 miljoen euro ingeschreven in de Westermeerwind fondsen. Dat is gemiddeld meer dan 20.000 euro per inschrijving.

Deze financiële participatie van omwonenden overtreft de uitkomsten van een onderzoek naar de belangstelling daarvoor, dat in 2013 werd gehouden. De uitgifte van participaties is er op gericht de voordelen van het windpark mede ten goede te laten komen aan de directe omgeving. De participatiemogelijkheid werd onder de aandacht gebracht door een intensieve voorlichtingscampagne.

Om financiële participatie in Windpark Westermeerwind voor zoveel mogelijk omwonenden toegankelijk te maken werd zowel een aandelenfonds als een leningenfonds opgericht. Het Westermeerwind Leningenfonds biedt participaties aan en verwacht daarover gedurende de looptijd van 5 jaar 6 procent rente per jaar te vergoeden. Het meer risicovolle Westermeerwind Aandelenfonds geeft eveneens participaties uit en verwacht daarover gedurende de looptijd van 17 jaar een rendement te kunnen bieden van 8 tot 10 procent op jaarbasis. Inschrijven kon al voor 500 euro.

Westermeerwind Leningenfonds overtekend

Vooral voor deelname in het Westermeerwind Leningenfonds was erg veel belangstelling. De inschrijving op het fonds van maximaal 5 miljoen euro is ongeveer 18 procent overtekend. Inschrijvers krijgen daardoor 83,7 procent van het gevraagde bedrag aan participaties toegewezen, waarbij de minimuminleg van 500 euro gehandhaafd blijft. De inleg die niet wordt toegewezen, wordt teruggestort naar de participanten.

Deelnemers konden meedoen in één van beide fondsen of in beide fondsen. In het Westermeerwind Leningenfonds wordt deelgenomen door 363 deelnemers, die samen inschreven voor 5,9 miljoen euro. In het Westermeerwind Aandelenfonds wordt deelgenomen door 145 deelnemers, die samen inschreven voor 3,3 miljoen euro. Zij kregen de volledige inschrijving toegewezen.

Verwachting overtroffen

Uit breed onderzoek dat in 2013 werd gehouden onder omwonenden bleek dat inwoners samen tot 4 miljoen euro zouden willen beleggen in leningen aan Windpark Westermeerwind. Om iedereen ruim kans te geven is besloten de omvang van het Westermeerwind Leningenfonds te maximeren op 5 miljoen euro, echter gingen de inschrijvingen voor het leningenfonds zelfs de 5 miljoen euro te boven. De interesse in aandelen van het windpark kwam volgens het vooronderzoek uit op 2,5 miljoen euro.
Daarmee heeft de vraag ook deze verwachting ruimschoots overtroffen.

Uitgebreide voorlichtingscampagne

De inschrijving op participaties in de Westermeerwindfondsen werd opengesteld op 15 november en sloot op 31 januari De uitgifte van participaties ging gepaard met een uitgebreide voorlichtingscampagne voor de 32.000 huishoudens in de gemeenten Emmeloord, Urk en voormalig Lemsterland. Op de voorlichtingsavonden in deze gemeenten kwamen meer dan 500 bezoekers. De speciale site www.gavoordewind.nu werd door 12.057 unieke bezoekers bezocht.

Eerste dividend en rente

Deelnemers in het Westermeerwind Aandelenfonds kunnen naar verwachting al eind maart hun eerste dividenduitkering tegemoet zien, gevolgd door een dividend in oktober van dit jaar. Vervolgens wordt ieder jaar dividend betaald in oktober wanneer de nettowinst het toestaat. De eerste rentebetaling op de lening is ook in oktober.