Gemeente steunt activiteiten die bijdragen aan het verhaal van Lelystad

Lelystad - Ondernemers en organisaties in de toeristisch-recreatieve sector kunnen vanaf donderdag in aanmerking komen voor subsidie van de gemeente Lelystad. Er is totaal 35.000 euro beschikbaar. Het budget is bedoeld voor activiteiten en initiatieven die bijdragen aan 'het verhaal van Lelystad'.

In 2016 is het Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie 2016-2026 vastgesteld. Met het uitvoeringsprogramma wil de gemeente meer bezoekers aantrekken, de tijdsduur van bezoekers verlengen en de bestedingen verhogen. Hiervoor zijn wel bepaalde activiteiten nodig. Om ondernemers en organisaties te stimuleren nieuwe activiteiten te ontwikkelen of huidige activiteiten uit te breiden stelt de gemeente nu geld beschikbaar.

Het verhaal van Lelystad

Activiteiten die bijdragen aan de beleving van het verhaal van Lelystad kunnen aanspraak maken op het stimuleringsbudget. Het verhaal van Lelystad heeft te maken met de strijd tegen het water, de grootste polder ter wereld, het werkeiland, sluizen, dijken, gemalen, polderstructuur, New Towns, nieuwe natuur, en nieuwe cultuur. Uitgangspunten in het verhaal zijn Nieuw Land, Pioniersgeest en innovatie.

Lelystad aantrekkelijker maken

Wethouder Ed Rentenaar: 'Ondernemers en organisaties in de vrijetijdssector kunnen in aanmerking komen voor het budget. Met een goed projectplan waaruit blijkt dat de activiteit bijdraagt aan het verhaal van Lelystad kunnen zij Lelystad aantrekkelijker maken, wat weer zorgt voor meer bezoekers. Uiteindelijk willen we met elkaar ervoor zorgen dat Lelystad een vanzelfsprekende bestemming wordt voor bezoekers waar zij vaker naar terug willen keren. Dat is ook nog eens goed voor de economie van Lelystad'.

De aanvragen moeten voldoen aan de criteria die per onderscheiden gebied zijn opgesteld. Kijk hier voor meer informatie over de criteria, de gebieden en manieren om aan te vragen.