90 procent van cardiologische zorg kan plaatsvinden op polikliniek in Lelystad

Lelystad / Harderwijk - Vier cardiologen van het voormalig MC Zuiderzee zetten samen met vijf cardiologen van St Jansdal de cardiologische zorg in Lelystad voort. Zo’n 90 procent van de cardiologische zorg vindt plaats op de polikliniek.

Patiënten kunnen bij de cardiologen terecht voor diagnostiek en behandeling van hart- en vaatziekten. 'We zijn blij dat we de juiste zorg op de juiste tijd en op de juiste plaats kunnen blijven bieden', zegt cardioloog Lucas Klein. 'Dus ook dicht bij huis'.

Op de poliklinieken in Lelystad vinden zowel gesprekken met de cardioloog als aanvullende onderzoeken plaats. Klein: 'Het gaat hierbij om bijvoorbeeld fietsproeven, ritme-onderzoeken of hartecho’s. Daarnaast doen we holteronderzoeken, pacemakercontroles of een CT- of MRI-scan van het hart. We beschikken over de modernste beeldvormende technieken. Dit betekent dat wij veel patiënten gewoon in Lelystad kunnen onderzoeken en behandelen'.

Opname gebeurt in Harderwijk

Het is helaas niet mogelijk om patiënten op te nemen in Lelystad. Klein: 'Gelukkig hoeft dit ook niet zo vaak. Mocht dit nodig zijn voor bijvoorbeeld een hartkatheterisatie of pacemakerplaatsing dan kan dat in Harderwijk. De hartkatheterisaties vinden via de polsslagader plaats', zegt Klein. 'Dit is een veilige en weinig belastende ingreep voor patiënten. Ook doen we pacemakerimplantaties in Harderwijk. Voor dotterbehandelingen, hartoperaties en uitgebreide ritmebehandeling is er nauwe samenwerking met verschillende derdelijns centra, zoals het Meander MC en Isalaklinieken'.

Wisselend in Lelystad en Harderwijk

De cardiologen werken wisselend in Lelystad en Harderwijk. Dat bevordert de onderlinge samenwerking en zorgt voor een eenduidig beleid. Ze vullen elkaar qua specialisaties goed aan.