Omwonenden buigen zich over plannen De Zuid-Walvisstraat

Dronten - Omwonenden worden op maandag 25 februari bijgepraat over de herinrichting van De Zuid, Walvisstraat en de omgeving van Open Hof in Dronten. De informatiebijeenkomst wordt gehouden in de aula van het Ichthus College.

In aanwezigheid van wethouder Irene Korting wordt samen met de bewoners teruggekeken naar de eerste bijeenkomst in december 2018. 'Deze avond waren er positieve reacties over de plannen voor De Rede, de Walvisstraat en De Zuid, het gedeelte ten zuiden van de Walvisstraat. De plannen voor dit gedeelte zijn mede naar aanleiding van gemaakte opmerkingen verder uitgewerkt en zullen nader worden toegelicht', aldus de gemeente in een uitnodiging aan de bewoners.

Omdraaien rijrichting De Rede

Het omdraaien van de rijrichting in De Rede was een van de suggesties, die in december was aangedragen. Het gesprek op 25 februari is mede daardoor vooral gericht op de plannen voor het deel De Zuid-De West, omgeving Open Hof en over het eventueel omdraaien van de rijrichting in De Rede.

Ander verloop voet- en fietspad langs De Zuid

Daarnaast worden de bewoners van de Giekstraat, de Fokstraat en de Steven uitgenodigd om kennis te nemen van de plannen. Het voet- en fietspad langs De Zuid krijgt een ander verloop dat van invloed is op de groenvoorziening.

Na een toelichting op de plannen is er op 25 februari gelegenheid om vragen te stellen aan de aanwezige deskundigen. Kijk hier voor meer informatie over de herinrichtingsplannen.

De plannen worden na deze avond verder uitgewerkt. Het definitieve plan wordt in mei ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden.