Oorsprong succes zeearenden ligt in Flevoland

Regio – Het aantal zeearenden dat broedt in Nederland zit in de lift. Sinds 2014 is de groei van het aantal nestelende zeearenden versneld. De oorsprong van dit succes ligt in Flevoland.

De opmars van de laatste jaren is zichtbaar in een grafiek van Sovon Vogelonderzoek Nederland. Na het eerste succesvolle broedgeval in de Oostvaardersplassen in 2006, ontwikkelde zich een broedpopulatie in Nederland. In 2009 volgde nestbouw in het Lauwersmeergebied, in 2010 in het Zwarte Meer. Op het Vogeleiland heeft de zeearend meerdere jaren op rij succesvol gebroed. In 2018 broedde een paar voor het tweede jaar op rij met succes in natuurgebied Spijk-Bremerberg bij Biddinghuizen.

Zeearenden overleden

Vorig jaar in mei waren er in de Oostvaardersplassen twee jonge zeearenden uit het nest gevallen en overleden aan hun verwondingen. Voor het eerst sinds 2006 werden er dat jaar geen zeearenden grootgebracht in het gebied.

Rustige gebieden

Vooralsnog zitten vrijwel alle nesten van de zeearend in rustige delen van grote natuurgebieden of op locaties waar weinig mensen komen.