Gemeente Lelystad gaat armoede te lijf

Lelystad - Met het vroegtijdig signaleren van armoede en schuldenproblematiek, zodat daar ook in een vroeg stadium hulp en ondersteuning kan worden geboden, wil de gemeente Lelystad de armoede te lijf gaan.

De maatregelen die voor de komende jaren worden genomen, zijn in samenspraak met inwoners en betrokken instanties tot stand gekomen.

Hardnekkig probleem

De maatregelen en projecten staan genoemd in de nota ‘Armoedebeleid en schuldhulpverlening 2019-2022’, die daarbij de titel ‘Iedereen voorwaarts!’ heeft gekregen. ‘Je ziet namelijk dat het goed gaat met de economie in Nederland, maar dat nog niet iedereen daarvan meeprofiteert. Zo leeft 12 procent van de inwoners van Lelystad onder het bijstandsniveau. Van de Lelystadse kinderen groeit 15,4 procent op in een minimahuishouden, met een inkomen tot 120 procent van het bijstandsniveau,’ zegt wethouder John van den Heuvel.

Ellende voorkomen

Door vroegtijdige en laagdrempelige hulp te organiseren, zoals bijvoorbeeld financiële spreekuren in de wijk en op het ROC, hoopt de gemeente ellende te voorkomen. ‘Het blijkt namelijk dat armoede een hardnekkig probleem is. Er is vaak sprake van overerving van armoede. Daarbij blijkt dat mensen die langdurig met armoede te maken hebben, daar ontzettend veel stress van ondervinden en daardoor in een vicieuze cirkel belanden, waar het heel moeilijk is uit te breken. Dan klinkt een term als ‘iemand in zijn eigen kracht zetten’ wel erg mooi, maar de zelfredzaamheid staat dan op een laag pitje.’ Volgens Van den Heuvel is het daarom zaak er zo vroeg mogelijk bij te zijn. ‘Het is net als met naar de dokter gaan: hoe eerder je erbij bent, hoe beter het is.’

Tot stand gekomen

De nota is op een unieke manier tot stand gekomen. ‘Eerst is er een startnota besproken met de gemeenteraad, die heeft aangegeven welke kant men op zou willen. Daarna zijn we met betrokkenen gaan praten: inwoners, ervaringsdeskundigen en instanties die proberen de armoede tegen te gaan. We hebben gekeken naar de meest recente wetenschappelijke onderzoeken. Deze nieuwe nota is daar het resultaat van.’

Bij de concrete projecten moeten hulp en ondersteuning zo laagdrempelig mogelijk worden aangeboden. ‘Op het moment dat de enveloppes met rekeningen al niet meer worden opengemaakt, is het eigenlijk al te laat.’ De gemeenteraad buigt zich binnenkort over de nota.