Glasvezel uitgerold over Flevoland

Flevoland - Nagenoeg heel Flevoland wordt voorzien van glasvezelkabel, waardoor een snelle internetverbinding voor bijna alle bedrijven en inwoners van de provincie binnen handbereik komt.

De provincie Flevoland is de grootste investeerder en gebruiker van dit netwerk, waarmee de bediening van de provinciale sluizen en bruggen op afstand mogelijk wordt. De totale kosten voor de afstandsbediening en de aanleg van het glasvezelnetwerk worden geraamd op tien miljoen euro. Op dit moment zijn alleen Almere en Lelystad voorzien van glasvezelkabel. Met deze ingreep wil de provincie op gelijk niveau komen met de rest van Nederland. In Flevoland is het lastig om een glasvezelnetwerk aan te leggen omdat Flevoland omringd is door water en glasvezelverbindingen hier moeilijk van het ene dorp naar het andere getrokken kunnen worden; de kernen liggen ver uit elkaar in bijvoorbeeld de Oostrand. De provincie Flevoland heeft de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland bv (OMFL) gevraagd de aanbesteding voor haar rekening te nemen. Beide partijen hebben er dan ook veel energie in gestoken om zover te komen. Inmiddels is de aanbesteding succesvol afgerond en is de opdracht gegund aan First Mile Ventures, gelieerd aan Unet uit Almere. Andries Greiner, gedeputeerde Economische Zaken: 'De beschikbaarheid van snel internet is van toenemend belang als vestigingsvoorwaarde voor bedrijven en kennisinstellingen. Daarnaast geeft het een impuls aan de dienstverlening en efficiency in het MKB en maatschappelijke sectoren zoals onderwijs, zorg en welzijn. En natuurlijk profiteert ook het bestaande bedrijfsleven in de periferie en dan specifiek de Oostrand van Flevoland van dit netwerk. Ik zie het dus als een noodzakelijke investering in de economische toekomst van Flevoland.' Naast het economische belang kan de provincie dankzij dit netwerk de sluizen en bruggen op afstand gaan bedienen. Daardoor worden de openingstijden voor de beroeps- en pleziervaart verruimd. De verwachting is dat de afstandbediening op termijn een structurele besparing van personeelskosten van 300.000 euro op jaarbasis oplevert. De provincie heeft deze ontwikkelingen aan zien komen waardoor het personeel via natuurlijk verloop kan uitvloeien. René van Diessen, gedeputeerde Wegen, Verkeer en Vervoer: 'Dit is een prachtig voorbeeld van samenwerking tussen de publieke sector en de overheid. Het betekent een efficiëntere manier van werken voor de provinciale organisatie en tegelijkertijd een impuls voor de beroepsvaart en het watertoerisme.' De provincie Flevoland neemt ongeveer 8,4 miljoen euro voor haar rekening. De gemeente Noordoostpolder, het Waterschap Zuiderzeeland en particuliere investeerders dragen gezamenlijk 1,6 miljoen bij. Particuliere investeerders zijn het vakantiepark van de Camminghagroep, de camping Flevonatuur en Walibi Flevo. Het glasvezelproject moet gereed zijn op 1 januari 2014.