Staatsbosbeheer plant 'compensatiebomen' in Oostvaardersplassen

Lelystad - Staatsbosbeheer is bezig met de aanplant van 'compensatiebomen' in wandelgebied De Driehoek in de Oostvaardersplassen. Het gaat om bomen waar na de baanverdubbeling van het laatste deel van de Gooiseweg geen plek meer voor is.

De komende jaren staat het verdubbelen van het laatste deel van de Gooiseweg op de planning. Wat opvalt bij de Gooiseweg is de laanbeplanting langs de beide zijden van de weg. Op een aantal plekken langs de nieuw te bouwen rijbaan stonden bomen die gekapt moesten worden, waaronder eiken en populieren. Om het uiterlijke kenmerk van de karakteristieke laanbeplanting te behouden en te versterken, worden er straks langs de Gooiseweg weer bomen geplant. Maar er is onvoldoende ruimte langs de weg om hetzelfde aantal bomen te herplanten. Staatsbosbeheer wil graag de bosontwikkeling in de Oostvaardersplassen stimuleren. Daarom is zij bezig met de aanplant van bomen in De Driehoek. De bomen die geen plek krijgen langs de Gooiseweg worden nu hier aangeplant.

Berken, elzen, iepen en eiken

De bomen die in De Driehoek worden geplant zijn voornamelijk berken, elzen, iepen en eiken. Deze bomen zijn enkele jaren oud en dus al van een redelijk formaat. Over enige tijd kan iedereen dus genieten van een gevarieerder landschap met volwassen bomen en struiken.

Omgevingsmanager van het project Verdubbeling Gooiseweg, Jasper Meershoek, is tevreden over deze manier van compenseren: 'Niet alleen wordt de Gooiseweg beter ingericht op toekomstige verkeersstromen, ook dragen wij met dit project bij aan gebiedsontwikkeling in de polder en vergroten wij de kwaliteit van wonen en leven. Dat is mooi om te zien'.