Vervuild bluswater Wolter Koops naar Almere

Zeewolde - Het bluswater van de brand bij Wolter Koops in Zeewolde wordt opgeslagen in de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Almere. Bij het nablussen bleek dat het water was vervuild als gevolg van het ontdooien van etenswaren en smelten van kaas.

In overleg met Waterschap Zuiderzeeland heeft de gemeente Zeewolde zondagavond besloten het vervuilde bluswater uit het regenwaterriool te vervoeren naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) in Almere en daar tijdelijk op te slaan. Uit onderzoek van een watermonster was gebleken dat het bluswater matig toxisch was. Het bluswater wordt, totdat er meer bekend is over de samenstelling van de verontreiniging opgeslagen in een leegstaande nabezinktank van de AWZI Almere.