Mestdrogerij Ketelhaven mag blijven draaien

Ketelhaven - De provincie vindt het niet nodig dat de mestdrogerij van Komeco bij Ketelhaven over een ‘Natuurbeschermingswetvergunning’ moet beschikken.

Omwonenden en de ‘werkgroep belangen inwoners villapark Ketelhaven’ hadden de provincie daarom verzocht, en wilden dat de provincie ‘handhavend’ zou optreden tegen de mestdrogerij, en deze zou stilleggen tot de vergunning wel of niet is toegekend. Volgens de provincie heeft de uitstoot van de mestdrogerij echter geen effect op de leefomgeving en leefsoorten die in het kader van die wet moeten worden beschermd in het Ketelmeer en het Vossemeer. Omwonenden van de mestdrogerij klagen over stank, sinds de installatie ruim een jaar geleden weer in bedrijf is. Een aantal van hen maakt zich ook zorgen over hun gezondheid. De provincie heeft in mei toegezegd dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rivm) onderzoek zal doen of er bacteriën en virussen vrijkomen bij Komeko, en wat dat dan doet met de gezondheid van de Ketelhavenbewoners.