MFC Tollebeek heet 'De Pionier'

Tollebeek - Tijdens de nieuwjaarsreceptie van Dorpsbelang Tollebeek is gisteren de naam van het nieuwe multifunctioneel centrum (mfc) onthuld. Het in aanbouw zijnde mfc heet: 'De Pionier'.

Tollebeek is nog steeds trots op zijn pioniersgeest. De naam verwijst ook naar de geschiedenis. Op de plek waar thans het multifunctioneel centrum wordt gebouwd, stonden tijdens de Tweede Wereldoorlog de barakken van de polderpioniers (de arbeiders) die werkten aan de inpoldering van de Noordoostpolder. De naam is gekozen door de inwoners van Tollebeek, via een verkiezing waaraan iedereen kon meedoen. De onthulling van de naam werd gedaan door de jeugdleden van de verenigingen die straks van het centrum gebruik gaan maken. Lees meer in de FlevoPost van woensdag 5 januari.