Herjo Straatsma in bestuur stichting Canon

Emmeloord - Herjo Straatsma is de nieuwe penningmeester van Stichting Canon De Noordoostpolder. Het hoofd financiën van het Zuyderzeecollege vervangt Anjo Geluk die tot deze week secretaris én penningmeester was. Geluk blijft secretaris. Herjo Straatsma is tevens bestuurslid van het Vrouwencentrum en commissaris van Mercatus.

Het stichtingsbestuur heeft in de afgelopen maanden flinke stappen gezet in de voorbereiding op het daadwerkelijk maken van de vensters (onderdelen van de poldergeschiedenis). Er is onder meer een basisdocument gemaakt waarin voorlopig vast is gelegd wie de doelgroepen zijn, wat de venstercriteria zijn en ook van hoeveel vensters voorlopig wordt uitgegaan. Afgelopen dinsdag besprak het bestuur deze voorlopige uitgangspunten met een groep betrokken deskundigen. In deze klankbordgroep waarschuwde men het bestuur voor het te veel naar voren halen van personen in de vensters, omdat dit al gauw kan leiden tot een vorm van persoonsverheerlijking. Ook was men het erover eens om niet veel vensters over de periode voor de drooglegging te maken, omdat daar weinig belangstelling voor bestaat. En men riep de initiatiefnemers op om feiten zorgvuldig te checken. Uiteraard werden ook de nodige onderwerpen voor vensters aangedragen, zoals bijvoorbeeld de oorlog, de selectie, de verzuiling, Kuinre en de maakbare samenleving. Het bestuur zal deze meenemen in zijn voorlopige lijst. Ondertussen is ook hard gewerkt aan de site waarmee de polderbewoners bij de keuzes van de vensters zullen worden betrokken. Deze voorlopige lijst wordt in het voorjaar op de site geplaatst, waarna iedereen zijn eigen ideeën daarover kwijt kan. Daarna maakt het bestuur zijn definitieve keuze. Voorlopig wordt uitgegaan van vijftig vensters. Venstercommissies zullen voor de inhoud daarvan moeten zorgen. Uiteindelijk zal deze inhoud ( teksten, foto’s, gesprekken, filmpjes, links naar vervolginformatie) op een site worden geplaatst. Als afgeleide daarvan wordt er mogelijk een boek uitgegeven. De canon van De Noordoostpolder moet in het voorjaar van 2012 klaar zijn. De uitdrukking ‘canon van’ zorgt nogal eens voor verwarring. Weinigen zien het verband tussen het woord canon en geschiedenis. Canon is afkomstig van het Griekse woord kanon dat richtsnoer, regel en maatstaf betekent. Een canon, zo zegt de Van Dale, is ook een verzameling van werken die in een samenleving als waardevol erkend worden. Ze dienen als referentiepunt. En zo komen we terecht bij een geschiedeniscanon. We kunnen het ook eenvoudiger uitdrukken: de canon van de Noordoostpolder is eigenlijk alles wat we van de geschiedenis van de Noordoostpolder moeten weten.