'Uitkijken naar gewas dat uit de grond komt'

Emmeloord - Een kleine stap voor de aannemer maar een grote stap voor Emmeloord. Zo mag je de eerste graafwerkzaamheden van Faber uit Bolsward op de Deel wel omschrijven.

Wethouder Wiemer Haagsma kijkt tevreden toe naar de prille werkzaamheden op de Deel waar enkele gekapte platanen zichtbare getuigen zijn van het begonnen werk. Als aandenken heeft de aannemer hem een schijf van een van de bomen geschonken voor op z’n werkkamer in het gemeentehuis. ‘Nog een jaartje drogen en dan kun je er wat moois van maken’, was de boodschap bij de presentatie.

Tegen die tijd is de Deel niet meer zoals we ‘m nu kennen. Na twintig jaar plannen maken, voorlichtingsbijeenkomsten, juridisch gesteggel en financieel gedoe over het plein onder de toren, krijgt het een nieuwe aanblik. Haagsma glimlacht erbij. Hij rekent overigens niet twintig jaar terug, maar neemt als uitgangspunt het jaar 2014. Toen werd het pompeuze plan van Provast met volumebouw op de Deel afgeschoten en een jaar later het Open Plan Proces ingezet voor de huidige ontwikkeling.

Cynisme voorbij

Provast zag de investering van 80 miljoen op het laatste moment niet meer zitten. De ommezwaai noemt Haagsma nu een zegen voor Emmeloord. ‘Daar hebben we geluk mee gehad. Het bouwplan was te groot met alle risico van leegstand.’ De burger kwam aan zet en daaruit is de huidige plantekening geboren. ‘We zijn het cynisme over het centrumplan nu voorbij. Er is vertrouwen. De grote belangstelling voor het proces en de druk bezochte inloop onlangs nog is daar het bewijs van’, vindt de wethouder.

‘De inwoners zijn emotioneel betrokken.’ Het hele centrumplan van Toren tot de Golfslag is nog niet helemaal in kannen en kruiken, maar de contouren staan. ‘Er zijn natuurlijk ook nog private belangen met vergunningen en procedures te volgen’, benadrukt Haagsma. Maar op de Deel is de fase van de uitvoering op maandag 4 februari begonnen. Vanaf het busstation/fietsenstalling tot het pand van de Rabo worden kabels en leidingen getrokken.

Het bussstation blijft zoals het is en de fietsenstalling blijft ook. Maar de fietsen worden netjes weggezet achter een groene haag en bomenrij. Er komt een groene lover en een klein gebouwtje voor de toezichthouders op de fietsen. De onooglijke keet verdwijnt uit het straatbeeld. ‘Eventueel komen er in de toekomst nog fietskluizen voor dure elektrische fietsen’, zegt Haagsma.

Geen prijsvraag meer

Wat ook verdwijnt bij de entree van de Lange Nering is het onderkomen van Foto Jan en Limburgia. De gemeente heeft met de ondernemers overlegd over een alternatieve plek. Met het verwijderen van deze bebouwing komt er een meer open verbinding tussen de nieuwe Deel en de winkelstraat. Op de plek waar vroeger de kleine deeltjes stonden staat een paviljoen ingetekend. Wie daar wat precies gaat bouwen is nog niet bekend. De gemeente schrijft in ieder geval niet nog eens een strak ingekaderde prijsvraag uit.

‘Nee dat doen we niet weer’, laat Haagsma weten. ‘We willen ondernemers prikkelen en uitdagen om met een mooi plan te komen, maar niet in de vorm van een prijsvraag. Een minder strak ingekaderde uitvraag biedt ruimte om een concept waar te maken.’ Het paviljoen met een vloeroppervlak van 400 vierkante meter wordt de meest prominente plek op de nieuwe Deel.

Fonteinen

‘Het moet iets uitstralen, een alzijdig pand met een sterk businessprofiel’, zegt Haagsma, die verwacht binnenkort iets te kunnen presenteren. ‘We zitten nu in het traject’, laat hij weten dat er ook op dit gebied ‘ondergronds’ hard wordt gewerkt. Tussen het nieuwe paviljoen en busstation komt een plein met veel bomen en fonteinen in de vorm van de Noordoostpolder, met spuitmondjes uit de dorpen en Emmeloord. ‘Fonteinen die spuiten op beweging van mensen’, onthult Haagsma.

En daarnaast blijft er ook ruimte voor de heilige koe. Met alle bouwactiviteiten op de Deel zijn de grote feesten zoals die rond Koningsdag en Pieperfestival dit jaar op het veld aan de Marknesserweg en is er minder parkeerplek op de Deel. ‘Met de Paardenmarkt is er echter nog voldoende capaciteit rond het centrum’, stelt Haagsma. En ook als de Deel en wijde omgeving straks voor ongeveer 4 miljoen euro heringericht is, blijft het parkeren in Emmeloord gratis. ‘Dat is geen discussie in Emmeloord.’

Als het ondergronds werk verricht start het herstraten van het plein. Haagsma kan niet wachten om de veranderingen te aanschouwen. ‘Ik ben van agrarische afkomst en ken het gevoel van de akkerbouwer die na het planten uitkijkt naar zijn gewas dat uit de grond komt. Zo voel ik me een beetje.’

Cees Walinga