Ondernemers tonen betrokkenheid bij Sterk Techniekonderwijs in Lelystad

Lelystad - Maar liefst achttien toonaangevende Lelystadse bedrijven toonden hun betrokkenheid tijdens de eerste bijeenkomst Sterk Techniekonderwijs die afgelopen dinsdag plaatsvond.

De ondernemers waren te gast bij de SVOL, locatie SGL. Judit Weekenborg, rector van de SGL, sprak haar wens uit om samen met het bedrijfsleven invulling te geven aan goed techniekonderwijs. 'Steeds minder jongeren kiezen voor techniek. Dat is jammer en een risico voor het bedrijfsleven'. De bedrijven leverden cruciale en waardevolle input en er bleek dringende behoefte aan een vervolg van deze kickoff. Dit aanbod werd door het onderwijs enthousiast ontvangen.

Het programma Sterk Techniek biedt scholen de mogelijkheid duurzaam en kwalitatief hoogstaand techniekonderwijs op het vmbo te kunnen bieden. De overheid stelt hiervoor een forse stimuleringssubsidie beschikbaar. Vertegenwoordigers uit het onderwijs en Lelystadse ondernemers slaan daarom de handen ineen om tot een gezamenlijk gedragen plan voor de subsidieaanvraag te komen. Het programma, met een looptijd van vier jaar, is een sterke impuls voor Lelystad en biedt een mooie kans voor een betere aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt.