Eerste zonnepaneel aanzet voor versterking samenwerking

Lelystad - Het leggen van het eerste zonnepaneel op het 30 hectare grote zonnepark op het terrein van Flevokust Haven vormde donderdag de symbolische start van de vernieuwde samenwerking tussen energiebedrijf Engie, de provincie Flevoland en de gemeente Lelystad.

De drie partijen versterken hun samenwerking om duurzame ontwikkelingen op en rondom Flevokust Haven en de Máxima-centrale te realiseren. Daarom vernieuwen ze de in januari 2017 gesloten intentieovereenkomst.

Energie voor bedrijven

De Máxima-centrale zou bedrijven kunnen voorzien van energie door warmte, koeling en stoomuitwisseling. Daarnaast wordt er gekeken naar het realiseren van extra zonne- en windenergie, smartgrid oplossingen en de levering van groen gas aan bebouwde omgeving en industrie. Een 5MW batterij kan het elektriciteitsnetwerk ondersteunen en de opgeslagen elektriciteit gebruiken voor de te vestigen bedrijven, elektrisch varen en/of elektrisch rijden. Energie- en CO2-neutraal is de ambitie. Om de samenwerking te bekrachtigen wordt Engie ook partner in de Flevolandse Energieagenda.

Samen sterker

Engie, de provincie Flevoland en de gemeente Lelystad hebben alle drie hun eigen ambities op het gebied van duurzaamheid en energie. Deze kunnen elkaar versterken en leiden tot duurzame activiteiten en bedrijven rondom Flevokust Haven. Door elkaars ambities te delen en meer samen te werken kunnen ontwikkelingen eerder gerealiseerd worden. Met het ondertekenen van de vernieuwde intentieovereenkomst wordt meer vorm en inrichting gegeven aan deze samenwerking.

[De tekst gaat verder na de foto]

 

Nieuwe kansen

De afgelopen twee jaar heeft de samenwerking al tot goede resultaten geleid en in de nieuwe intentieovereenkomst worden nieuwe kansen gezien. De nieuwe intentieverklaring is ondertekend door gedeputeerde Jan-Nico Appelman, wethouder Janneke Sparreboom en Engie-bestuurders Han Blokland en Philip Pouillie.

Grootste zonnepark van Flevoland

Als symbolische start van de vernieuwde overeenkomst plaatsten de drie partijen gezamenlijk het eerste zonnepaneel op het 30 hectare grote zonnepark Flevokust dat nu gerealiseerd wordt. De ontwikkeling van dit project was één van de resultaten van de samenwerking van de afgelopen twee jaar.

Het zonnepark is met 30 hectare de grootste van Flevoland en zal bestaan uit ruim 92.000 zonnepanelen. Met 30 MW vermogen is dat voldoende voor 8500 huishoudens.