St Jansdal krijgt 45 miljoen van Rabobank om te investeren in ziekenhuislocaties Harderwijk en Lelystad

Harderwijk - De Rabobank verstrekt een financiering van 45 miljoen euro aan ziekenhuis St Jansdal om te investeren in de ziekenhuislocaties Harderwijk en Lelystad.

Deze financiering is bestemd voor de uitbreiding en renovatie van de Radiologieafdeling en Intensive Care in Harderwijk en voor de doorstart en upgrade van de ziekenhuisvoorziening in Lelystad. Daarnaast worden de voltooide investeringen in het operatiekamercomplex en elektronisch patiëntendossier door de bank geherfinancierd.

Financiële situatie weer gezond

De financiële situatie van St Jansdal stond in 2017 korte tijd onder druk door de gevolgen van implementatie van het elektronische patiëntendossier. 'Door adequate bijsturing en extra inzet van alle medewerkers is dit in 2018 hersteld tot een gezond niveau', meldt het ziekenhuis in een persbericht. 'Het verlies van St Jansdal in 2017 werd volledig omgebogen en het aantal patiënten dat op de poli’s werd gezien, steeg in 2018 met meer dan 4 procent. Nu is dan ook het juiste moment om eerdere investeringen en meerjarenplannen te financieren.

Doorstart ziekenhuis Lelystad

In het najaar van 2018 kwam hier de doorstart van ziekenhuis Lelystad bij, waarmee St Jansdal haar omvang vergroot. De omzet van St Jansdal bedraagt over 2018 170 miljoen euro. Naar verwachting zal dit de komende jaren stijgen naar 230 miljoen euro. Op 1 maart neemt St Jansdal de besturing van het ziekenhuis in Lelystad over van de curator.