Jean Paul Gebben wordt nieuwe burgemeester Dronten

Dronten – De gemeenteraad heeft woensdagavond Jean Paul Gebben voorgedragen als nieuwe burgemeester. Het is de bedoeling dat hij op 14 juni in een speciale raadsvergadering wordt geïnstalleerd.

Jean Paul Gebben is 54 jaar oud. Hij was van 2007 tot 2016 burgemeester van de gemeente Renkum en van 2017 tot 2018 waarnemend burgemeester van de gemeente Losser. Hij studeerde bestuurskunde aan de universiteit van Twente.

Dynamisch en intelligent

Paul Vermast, voorzitter van de vertrouwenscommissie die zich namens de gemeenteraad heeft gebogen over de sollicitaties en voordracht van de nieuwe burgemeester, schetst Gebben als een ‘dynamische, intelligente bestuurder’. ‘Hij heeft een vlotte manier van communiceren, zoekt actief draagvlak, hij deinst niet terug voor lastige gesprekken, heeft kennis van en bevlogenheid bij vernieuwing van het openbaar bestuur en heeft een ruime ervaring op het gebied van openbare orde en veiligheid.’ Hij is een netwerker en een verbinder.’

[De tekst gaat verder na de fotoserie]

 

Politiekloze sfeer

De voordracht kwam vanavond nadat de gemeenteraad eerst had gepraat over de twee beste kandidaten. Dat gebeurde in beslotenheid: wie de andere kandidaat was, wordt niet naar buiten gebracht, net als hoeveel raadsleden instemden met de benoeming van Gebben of hoeveel er eventueel tegen waren.

Vermast schetste het werk dat de vertrouwenscommissie de afgelopen tijd heeft verricht als een ‘intensieve periode.’ ‘En dat gebeurde in een politiekloze sfeer.’ Geheel in stijl daarmee werd vanavond ook niet specifiek benoemd van welke partij Gebben lid is. Dat is de VVD.

Verdere procedure

Met de voordracht van de heer Gebben door de gemeenteraad is de procedure tot benoeming van de nieuwe burgemeester nog niet afgerond. Op grond van de aanbeveling van de gemeenteraad doet de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een voordracht, waarna bij Koninklijk Besluit tot benoeming wordt overgegaan.