Dorpsbelangen Swifterbant vergadert met creatieve omlijsting

Swifterbant - Dorpsbelangen Swifterbant houdt op dinsdagavond 12 maart de algemene ledenvergadering in kerkcentrum De Hoeksteen. De avond krijgt een creatieve omlijsting.

De vergadering start om 20.00 uur, inloop is vanaf 19.30 uur. Op de agenda staan de onderwerpen die het afgelopen jaar een grote rol gespeeld hebben in de activiteiten van de vereniging, alsmede het jaarverslag en een blik op de toekomst. De complete agenda wordt nog gepubliceerd op de website van Dorpsbelangen.

Schilderclub exposeert

2019 staat volgens het bestuur in het thema ‘Verbinden’ en in dat kader houdt de schilderclub van Swifterbant een expositie van diverse kunstwerken die cursisten gemaakt hebben. De schilderclub probeert het schilderen op authentieke wijze over te brengen op haar cursisten en toont het resultaat hiervan graag aan de leden van Dorpsbelangen tijdens de jaarvergadering.