Stationsplein
Door Kees Bakker

Scheve schaats

Dronten - Stel: je bent een evenementenstichting, verantwoordelijk voor de promotie van evenementen in een centrum. Je hebt met financiële tegenslag te maken. Wat zijn dan de eerste evenementen die je laat vervallen, waar je geen financiële bijdrage meer aan levert? Natuurlijk: Koningsdag en de intocht van Sinterklaas. Dat zijn ten slotte evenementen waar nauwelijks een hond op afkomt.

Het lijkt erop dat de stichting Does haar hand zwaar heeft overspeeld. Het is ongekend dat als er bezuinigd moet worden, dat juist op deze twee evenementen gebeurd. Met in het kielzog daarvan de Meerpaaldagen en het Piratenfestival.

Je zet er een gemeenschap mee te kakken, om over al die vrijwilligers die bij deze evenementen zijn betrokken nog maar te zwijgen. En dat zal toch echt nooit de bedoeling van de winkeliers van winkelcentrum Suydersee zijn geweest? Want dat is de groep ondernemers die Does vertegenwoordigd.

Nee, het lijkt erop alsof Does met deze mededeling een andere bedoeling had. Zoals de gemeente dwingen een oplossing te vinden voor haar financiële problemen. Want Does weet donders goed dat de gemeente deze twee evenementen niet in de kou laat staan. Does wilde dit als breekijzer gebruiken, maar het lijkt erop dat de zaak in haar gezicht is ontploft. Does had moeten weten dat er in de politiek al langere tijd ergernis is over haar werkwijze. Dat de politiek het vervelend vindt dat Does zich uitspreekt over allerlei zaken, zoals de komst van een Lidl in Dronten-West. Want dat is niet de taak van Does. Zij moet evenementen en activiteiten organiseren en de marketing verzorgen van Suydersee. Does lijkt niet te beschikken over een politieke antenne.

En om dan, als dit allemaal naar buiten komt door je eigen toedoen, ook nog te klagen dat de gemeente jou de zwarte Piet toespeelt… tja, dan heb je wel een kilootje boter op je hoofd. Voorlopig moeten er scherven worden geruimd. En dan maar hopen dat de boel nog aan elkaar te lijmen is.

Lees ook:

Politiek en stichting Does liggen op ramkoers

Gemeente Dronten staat garant voor Koningsdag en intocht Sint