Opkomst Kennisdag Bodem & Water toont behoefte aan bundeling kennis

Dronten - De tweede editie van de Kennisdag Bodem & Water was maandag opnieuw een succes. Ruim 250 agrariërs en experts gingen met elkaar in gesprek in De Meerpaal in Dronten.

'Na het succes van vorig jaar en de wens voor herhaling, besloten we deze informatieve dag nog een tweede keer te organiseren', licht Albert Jan Olijve, medeorganisator van de Kennisdag, toe. Dat er animo voor was, bleek al gauw: meer dan 200 agrariërs meldden zich van te voren aan.

Duurzaam bodem- en waterbeheer

De dag stond in het teken van duurzaam bodem- en waterbeheer en hoe je als agrariër het beste met de klimaatverandering in Flevoland om kunt gaan. Verpakt in workshops als ‘creatief met ijzer’, ‘droogte en structuur, wat leert 2018’ en ‘bodemverdichting, terug naar de basis’ werden praktische voorbeelden besproken en nuttige adviezen gedeeld.

Sanne van Ommen, eveneens medeorganisator: 'Deze formule, waarbij de aanwezigen hun eigen programma samenstellen door de workshops naar keuze te bezoeken, slaat aan'.

Wim Dijkman, programmaleider Actieplan Bodem & Water, trapte de middag af met een welkomstwoord en introduceerde Leen Verbeek, commissaris van de Koning, bij de agrariërs. 'Je kunt vandaag de dag geen agrariër zijn als je niet goed bent opgeleid', zei laatstgenoemde tijdens zijn speech.

Extreme weersituaties

Vervolgens kwam ook NOS-weerman Peter Kuipers Munneke aan het woord; hij nam de aanwezigen mee in ‘zijn wereld’ van gletsjers, zee-ijs en het Noordpoolgebied en legde een link tussen deze wereld en die van de agrariër: 'Opwarming van de aarde heeft gevolgen voor mijn wereld, maar ook voor die van jullie als agrariër', zei hij. Hij gaf een helder beeld van de veranderingen die Flevoland de komende 100 jaar te wachten staat, zoals meer extreme weersituaties en een toename van neerslag. Arnold Michielsen van LTO Noord sloot de introductie af: 'De grootste kracht van de Kennisdag is de betrokkenheid van de vele verschillende experts en organisaties. De grote opkomst bij bijeenkomsten als deze, laat zien dat er behoefte is aan het bundelen en delen van kennis'.

[De tekst gaat verder na de foto]

 

Een middag vol interessante kennis

Het delen van actuele kennis en ervaringen stond tijdens de Kennisdag centraal. Net als vorig jaar, werd de dag georganiseerd in De Meerpaal te Dronten. Deze centraal gelegen plek bood genoeg ruimte voor de 13 workshops en een heus ‘Inspiratieplein’ waar verschillende Flevolandse initiatieven werden gepresenteerd. 'Alle aanwezigen konden bij binnenkomst drie workshops uitkiezen. Zo boden we hen gerichte kennis en was de dag voor iedereen interessant', aldus Albert Jan Olijve. 

Interactie en kritische vragen

De aanwezige agrariërs hadden zich goed in de workshops verdiept; er werden bij verschillende workshops kritische vragen gesteld. Zo werd bij de workshop ‘droogte en structuur’, gegeven door Derk van Balen en Gert-Jan van Dongen, duidelijk dat de betrokkenheid van het waterschap Zuiderzeeland essentieel is. 'Agrariërs moeten zelf de ontwatering op hun percelen goed in orde hebben en het waterschap kan hierin meedenken', concludeerde Derk van Balen. 

Er ontstonden scherpe discussies over bouwplannen, materiaalgebruik en bodemverdichting. Ook de melkveehouderij was vertegenwoordigd. 'Waar in het verleden niemand blij was met wilde planten in de wei, zoals paardenbloemen, werd er nu een andere invalshoek besproken', aldus Mts. Middelaar tijdens de workshop Weidekruiden en de toepasbaarheid ervan. 'We zijn de Paardenbloem steeds meer gaan waarderen. Hij is bovendien erg smaakvol'.

Het Schoon Watercafé en Bandencafé waren iets intiemer qua setting waardoor er meer individuele gesprekken mogelijk waren en er adviezen op maat werden gegeven. Sanne: 'We blikken terug op een mooie inspirerende dag!'

Actieplan Bodem & Water

Het Actieplan Bodem en Water is een samenwerkingsverband tussen LTO Noord, Waterschap Zuiderzeeland en provincie Flevoland. De doelstelling van het Actieplan Bodem & Water is een duurzame landbouw in Flevoland bevorderen door bewust bodemgebruik, een goede waterkwaliteit en waterconservering in het bodemprofiel. Door netwerkontwikkeling met het agro bedrijfsleven en agrarische netwerken worden doelen breder gedeeld en acties gegenereerd.