Aantal klachten over (niet) functioneren ziekenhuis neemt toe

Lelystad - Bij het meldpunt van de Stichting Actie Behoud Ziekenhuis Lelystad (BZL) neemt het aantal klachten over het (niet) functioneren van het ziekenhuis toe. De stichting blijft zich inspannen voor de afdelingen spoedeisende hulp en verloskunde, die bij de overname van St Jansdal uit Lelystad verdwijnen.

Meer druk leggen op St Jansdal

Binnenkort vindt er een spoedoverleg met huisartsen en specialisten plaats over de ontstane situatie. ‘Zij zullen meer druk leggen op het St Jansdal voor volwaardige faciliteiten in Lelystad. Als afleidingsmanoeuvre belooft het St Jansdal op termijn een nieuw ziekenhuis te gaan bouwen in Lelystad, maar de financiering daarvoor moet nog geregeld worden en voldoet niet aan de eisen van betrokken partijen (huisartsen, ziektekostenverzekeraar, Flevolandse Patiëntenfederatie, BZL). Voorwaar een geruststellende gedachte,’ meldt de stichting.

De stichting wordt in naar wensen gesteund door de Flevolandse Patiëntenfederatie.

Medisch betrokkenen ingelicht

Tijdens een bijeenkomst in het stadhuis in Lelystad gaf ziekenhuis St Jansdal maandagavond informatie over de plannen aan medisch betrokkenen. 'Daarin werd nog eens duidelijk dat St Jansdal in Lelystad poliklinische zorg gaat bieden. Er komt geen volwaardig ziekenhuis. Dus geen bedden, geen spoedpoli en geen acute verloskunde', aldus de stichting op Facebook.

Klachten over het (dis)functioneren van het ziekenhuis kunnen hier worden gemeld.