Politiek en stichting Does liggen op ramkoers

Dronten – De politiek en de stichting Does lijken op ramkoers met elkaar. Reden: Does, in het leven geroepen om evenementen te organiseren in en rond winkelcentrum Suydersee, wil geen financiële bijdrage meer leveren aan de Sinterklaasintocht in winkelcentrum Suydersee, Koningsdag, de Meerpaaldagen en het Piratenfestival.

Vanwege die stopzetting heeft de gemeenteraad donderdag besloten nog dit jaar de samenwerking met Does te evalueren. Uitgangspunt daarbij zijn de doelstellingen zoals die in 2015 bij de instelling van het ondernemersfonds zijn gesteld. Mocht uit de evaluatie blijken dat Does niet aan die doelstellingen voldoet, dan moet de samenwerking met de stichting ook nog maar eens tegen het licht worden gehouden.

Koningsdag en Sinterklaas

Het besluit volgt op een tumultueuze week, waarin bekend werd dat Does haar financiële bijdrage aan Koningsdag, de Sinterklaasintocht, de Meerpaaldagen en het Piratenfestival wil stoppen. De stichting ziet zich geconfronteerd met minder inkomsten en moet daarom activiteiten schrappen. Voor StaDronten, dat verantwoordelijk is voor de organisatie van Koningsdag en de Sinterklaasintocht, kwam het nieuws als een donderslag bij heldere hemel.

De gemeente reageerde daarom snel met het nieuws dat zij garant staat voor de Sinterklaasintocht in winkelcentrum Suydersee en Koningsdag. ‘De keuze van Does om juist deze evenementen niet langer financieel te ondersteunen, betreuren we,’ liet wethouder Irene Korting weten. ‘Het college betreurt dat stichting Does op deze manier StaDronten, de organisator, en inwoners die genieten van deze evenementen in de kou laten staan.’

Wesp gestoken

Does reageerde als door een wesp gestoken. Men stelt dat de reclamebelasting, waarmee zij gefinancierd wordt, nu al twee jaar op rij tegenvalt. Voor het komende jaar heeft men 150.000 euro aan inkomsten, waar dat twee jaar geleden nog 190.000 was. Daarom is men met de gemeente in gesprek over financiële continuïteit en heeft men daarvoor een toekomstnotitie opgesteld. ‘Hierover worden reeds langere tijd met de wethouder constructieve gesprekken gevoerd. In dat verband betreuren wij het dat het college het blijkbaar nodig vindt om in haar eigen persbericht de stichting Does de zwarte Piet toe te schuiven.’

Wethouder Korting is niet onder de indruk van die kritiek. ‘Het klopt dat we al langer in gesprek zijn. Die gesprekken liepen ook nog. Als Does dan al wel brieven stuurt aan StaDronten over de beëindiging van  de bijdrage aan Koningsdag en Sinterklaas, moet je het niet gek vinden dat dat in de publiciteit komt. Dat men dat deed, heeft ons ook verrast. Dan is er weinig ruimte meer om eerst in gesprek te gaan.’

Inspanning

De wethouder wil zich nog steeds inspannen om te kijken hoe er meer financiële continuïteit kan worden geboden aan Does. Dat de inkomsten nu tegenvallen, komt door de leegstand in Suydersee. De reclamebelasting, waarmee Does wordt gefinancierd, wordt opgebracht door winkeliers, en als dat er minder worden, zijn er dus minder inkomsten. Een oplossing kan zijn dat er voor Suydersee een Biz wordt opgericht, een bedrijveninvesteringszône. Dan dragen ook de vastgoedeigenaren bij, ook als de panden leeg staan. Korting wil kijken of dat een oplossing is. Ze begrijpt dat de financiële nood voor Does hoog is en dat er dan keuzes moeten worden gemaakt.

Geschiedenis

In de gemeenteraad is er eerder ergernis geweest over stichting Does en haar optreden. In 2015 besloot de gemeente tot invoering van reclamebelasting voor winkeliers in Suydersee, nadat een meerderheid van de winkeliers daar ook mee had ingestemd. Het geld is bedoeld voor gezamenlijke marketing, evenementen en activiteiten.

Maar in de gemeenteraad is al enige tijd onduidelijkheid over de precieze rol van Does, die zich ook opwerpt als belangenbehartiger van de winkeliers in Suydersee. Dat is niet haar taak. Met name GroenLinks heeft dat eerder aan de orde gesteld. Donderdag tijdens de gemeenteraad kwam men dan ook met het voorstel haast te maken met een evaluatie van de samenwerking met Does. Eén van de constateringen daarbij is dat niet alle winkeliers zich vertegenwoordigd lijken te voelen door Does. Dat voorstel werd unaniem, dus door de gehele gemeenteraad, aangenomen.

Wordt vervolgd…