Lelystad investeert in verbetering kwaliteit onderwijs

Lelystad - Met een aantal lokale maatregelen wil de gemeente Lelystad het onderwijs in de stad versterken. Dat gebeurt via de zogenaamde 'Lokaal educatieve agenda'.

De maatregelen zijn in nauw overleg met het onderwijs tot stand gekomen. Ze richten zich op drie speerpunten: verbetering van de kwaliteit van het onderwijs, de doorgaande leerlijn en ondersteuning in en om de school.

Concrete projecten

Voor elk van de speerpunten zijn concrete projecten  bedacht. Zo wordt er geïnvesteerd in opleidingen voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten in het onderwijs, zodat zij beter worden toegerust ‘leerprocesgerichte’ feedback te geven aan kinderen, hetgeen hun leervaardigheden ten goede komt. Voor dat project is 72.000 euro beschikbaar.

Aansluiting

Verder is er geld beschikbaar, 83.000 euro, om de vraag van het bedrijfsleven en het aanbod van het onderwijs beter op elkaar af te stemmen. ‘De arbeidsmarkt is sneller dan ooit in beweging. Technologische veranderingen hebben impact op het dagelijks leven en daarmee ook op de banen. Het verschil tussen de vraag van werkgevers en de vaardigheden van een grote groep jongeren groeit. Met de impuls wordt onder andere een krachtige samenwerking gevormd tussen het regionale beroepsonderwijs. Ook worden studenten en bedrijven met elkaar in verbinding gebracht en wordt extra ingezet op het enthousiasmeren van jongeren voor techniek,’ schrijft de gemeente in de plannen. Hiermee moet uitval van jongeren die van de ene opleiding naar de andere gaan, worden voorkomen.

Ondersteuning

Tot slot is er geld beschikbaar voor de ondersteuning in en rond de school. Daarmee moet met name een specifiek aanbod voor ondersteuning aan hoogbegaafden worden ontwikkeld en moeten kwetsbare kinderen behouden blijven voor het reguliere onderwijs. ‘Dat gebeurt door in te zetten op het versterken van de basis van de leerling. Daarbij wordt de omgeving van de jongere geactiveerd.’ Voor dit project is 92.000 euro beschikbaar.