Dorpsbelangen Swifterbant blijft zich zorgen maken over retailvisie

Swifterbant - Dorpsbelangen Swifterbant blijft zich zorgen maken over de komst van een Lidl in Dronten-West. Donderdag besluit de gemeenteraad over de retailvisie, die toekomstblik op de detailhandel en horeca in Dronten, en ofschoon de eventuele komst van de Lidl daar geen beslispunt in is, vindt Dorpsbelangen het toch spannend.

‘Onafhankelijk onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de gemeente Dronten, liet zien dat er geen ruimte is in de gemeente voor een extra supermarkt, laat staan voor een grote Lidl. Een Lidl in Dronten-West heeft dus grote gevolgen voor Swifterbant,’ stelt Dorpsbelangen Swifterbant in een verklaring.

Boodschappen

‘Swifterbant ligt praktisch in het verlengde van Dronten-West en dankzij de aanleg van de Overijsselseweg tussen Lelystad en Dronten is het voor de inwoners van Swifterbant nog makkelijker geworden om even naar Dronten te gaan. Hetzelfde onderzoek bracht aan het licht dat ruim 40 procent van de inwoners van Swifterbant hun dagelijkse boodschappen niet in Swifterbant halen. Het merendeel van dat percentage wijkt nu al uit naar Dronten. Wordt dat percentage met de komst van een Lidl, alleen nog maar groter?’

‘Voorzieningen, zoals winkels, zijn belangrijk voor een dorp. Ze bepalen in grote mate de leefbaarheid van het dorp. Het maakt een dorp aantrekkelijk om je in te vestigen en bovendien behoudt het huidige inwoners. Zonder voorzieningen creëer je vanzelf een spookdorp,’ vreest Dorpsbelangen.

Handen ineen

‘Een aantal partijen slaat daarom de handen ineen in een poging de leefbaarheid van het dorp te behouden. De betrokkenheid van de inwoners is daarbij gewenst. Uiteindelijk is elke inwoner erbij gebaat dat het dorp haar voorzieningen blijft behouden. Hoe meer inwoners weer kiezen voor voorzieningen in het eigen dorp, hoe meer de leefbaarheid van het dorp ondersteunt wordt en hoe aantrekkelijker het wordt om in Swifterbant te komen wonen of te blijven wonen.’

Beslissing

De gemeenteraad beslist donderdag niet over de komst van een Lidl naar Dronten-West, die beslissing wordt nog voor de zomer genomen. Donderdag staat dus wel de retailvisie op het programma. Overigens is het principebesluit over de Lidl in Dronten-West al in het verleden genomen. Als de politiek dat nu nog wil tegenhouden, kan dat alleen op planologische gronden. En als men dan geen goede argumenten heeft, kan de Lidl op grond van eerder gemaakte afspraken waarschijnlijk een miljoenenclaim indienen.

Lees hierover ook:

Column Stationsplein: Nadenken

Column Hans Engelvaart: Masterplan 2.0