50PLUS Flevoland kiest lijsttrekkers Provinciale Staten en waterschap

Lelystad - De algemene ledenvergadering van 50PLUS Flevoland heeft Paul van der Starre uit Almere en Freek Appel uit Lelystad met unanieme stemmen gekozen als lijsttrekkers voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten en het waterschap.

Provinciale Staten

Met de voordracht voor Paul van der Starre als lijsttrekker voor de statenverkiezingen heeft het afdelingsbestuur gekozen voor een nieuwe weg. 'Met een lijst van nieuwe mensen die staan voor het nieuwe elan van onze vereniging in onze provincie. Mensen die loyaal zijn, in teamverband willen werken en die naar het bestuur hebben uitgesproken om de uitgangspunten van onze vereniging onverkort te willen uitdragen. En daarmee te zorgen voor een stabiel politiek klimaat de komende periode'.

Waterschap

'Freek Appel en Willem Herrebrugh hebben in de afgelopen jaren bewezen een stabiele fractie te vormen in Waterschap Zuiderzeeland en genieten het volledige vertrouwen van het afdelingsbestuur'.

'De toevoeging van Caroline Schipper op de lijst is voor het afdelingsbestuur een geruststelling dat er voor de toekomst gewerkt wordt aan een gedegen en ingewerkte opvolging en ook een waarborg voor opvolging als in de komende 4 jaar één van de huidige leden van de fractie door omstandigheden zou uitvallen'.