Vesper in het Urker Dialect

Urk - Voorafgaand aan de Urkerdag wordt er morgen een Vesper in het Urker dialect gehouden. 'Als je de Bijbel in je moedertaal leest, komt dat in je hart veel dieper binnen', zegt initiatiefnemer Gerrit Pasterkamp. 'Voor sommige mensen is dat zelfs wel even schrikken. God komt dan ineens heel dichtbij'.

Het Urker dialect is een overgangsdialect waarin zowel kenmerken van de westelijke (Hollandse) dialecten als van de Oostelijke dialecten kunnen worden teruggevonden. Ook heeft het Fries, Frans en Amsterdams (Joods) het dialect direct of indirect beïnvloed. Het Urker dialect heeft een nogal van het Nederlands afwijkend klinkersysteem, waarbij de klinkerlengte belangrijk is voor de betekenis. Het Urker dialect kent dan ook voor al zijn klinkers een korte en een lange variant, die niet alleen in lengte verschillen maar ook in betekenis. De Urker Vesper wordt morgen gehouden in het Kerkje aan de Zee om 20.00 uur. Ds. Jacob Korf zal de dienst voorgaan onder begeleiding van organist Albert Metz. Er wordt geen entree gevraagd, er is wel een collecte om de onkosten de dekken.