Statushouders krijgen geen voorrang meer bij toewijzing sociale huurwoningen

Lelystad - Asielzoekers met een verblijfsvergunning (statushouders) krijgen in Lelystad geen voorrang meer bij de toewijzing van sociale huurwoningen. Deze eis van de gemeenteraad is als aanvulling opgenomen in eerder door de gemeente en Centrada getekende prestatieafspraken. Ook Huurdersvereniging Ons Belang heeft nu haar handtekening gezet.

Het in december nog als aanvulling op de prestatieafspraken bijgevoegde inlegvel is nu verwerkt in de afspraken en luidt: 'Het college onderzoekt de aangenomen motie ‘voorrang statushouders bij toewijzing sociale huurwoning’ en hoe zij hier verder invulling aan gaat geven'.

De prestatieafspraken zijn met de verwerking van deze motie daarin nu ook voorzien van de handtekening van Huurdersvereniging Ons Belang (HVOB). De in december gepubliceerde en ter kennis van de minister van Binnenlandse Zaken gebrachte voorlopige versie van de prestatieafspraken is nu vervangen door deze aangepaste versie.