Bouw campus is vertraagd door verlenging periode aanbesteding

Lelystad - De gemeente Lelystad heeft de lopende aanbesteding voor de bouw van de nieuwe onderwijscampus formeel stopgezet. De reden hiervoor is dat door de snelle stijging van de bouwkosten in het afgelopen jaar, de aanbiedingen hoger uitvielen dan het beschikbare budget.

Ook na een grondige bestudering van de architect en de aannemer(s) kon de inschrijving onvoldoende naar beneden worden bijgesteld. Er wordt onmiddellijk een tweede openbare inschrijving gestart. Eind februari kan een nieuwe prijs worden ingediend door de inschrijvers.

Oplevering schuift aantal maanden op

Het opnieuw opstarten van een aanbesteding zal meer tijd gaan kosten. Door deze nieuwe aanbesteding zal de oplevering waarschijnlijk een aantal maanden worden opgeschoven. Eind februari of begin maart zal bekend kunnen zijn wat het resultaat is van deze tweede aanbesteding en wat de nieuwe planning wordt. De gemeente licht toe: 'Vanwege de aanbesteding is het niet mogelijk om meer informatie te geven over de ingediende prijzen of de mogelijkheden om met een lagere prijs in te kunnen schrijven'.