Provincie Flevoland investeert in IT-sector

Lelystad - De provincie Flevoland draagt gedurende vier jaar 200.000 euro bij om het opleiden van Digital professionals voor de digitale economie binnen de regio verder te versterken.

Gedeputeerde Jan-Nico Appelman overhandigde maandag de beschikking aan Mark Vlasblom van MBO College Almere.

Banen in de digitale economie

Het initiatief voor deze subsidieaanvraag is gedaan door House of Digital. Dit is een samenwerkingsverband tussen bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden. De provinciale bijdrage wordt gebruikt om zoveel mogelijk mensen op te leiden voor banen in de digitale economie van Flevoland. Het gaat daarbij zowel om studenten als om mensen die al werkzaam zijn in de branche.

House of Digital

House of Digital is een uniek programma waarin mbo’ers optimaal worden voorbereid de beroepen van de toekomst. De continue samenwerking en afstemming tussen studenten, docenten en bedrijven rondom urgente digitale thema’s staan centraal. Activiteiten zijn de vernieuwing van de inhoud van het onderwijs, vernieuwing van de onderwijsvorm en de professionalisering van docenten. Ook wordt de doorstroom bevorderd van vmbo naar mbo, van mbo naar hbo en activiteiten om een leven lang ontwikkelen te faciliteren. Hiervoor wordt niet alleen nauw samengewerkt met de bedrijven maar ook met het hbo.

Kers op de taart

De uitreiking van de subsidiebeschikking is een kers op de taart. Circa 150 docenten van MBO College Almere van de opleidingen zorg, welzijn, techniek en ICT, media en vormgeving hebben maandag tijdens een studiedag inspiratie opgedaan bij verschillende organisaties in het land op het gebied van de nieuwste technologische ontwikkelingen in hun gebied. Met deze kennis en inspiratie kunnen zij hun opleidingen verbeteren en beter aan laten sluiten op de vraag van de arbeidsmarkt. Door dit in gezamenlijkheid te doen worden crossovers tussen de opleidingen gemakkelijker.

Gedeputeerde Appelman: 'Als je weet wat er in de wereld om je heen gebeurt en dit kan vertalen in vernieuwende onderwijsconcepten ben je in staat om studenten beter klaar te stomen voor de arbeidsmarkt. Samenwerking met bedrijfsleven is dan ook voorwaardelijk'.

Opleidingsmanager ICT en media van MBO College Almere Frank Maas: 'MBO College Almere leidt studenten op voor de toekomst. Juist op de grenzen van vakgebieden ontstaat innovatie. Bijvoorbeeld wanneer zorg en ICT bij elkaar komen en zorgrobots hun intrede doen. Deze innovatie halen we met behulp van de provincie onze school binnen'.