Meerpaal investeert extra in breed aanbod voor ouderen

Dronten - De Meerpaal in Dronten gaat extra investeren op een aanbod voor ouderen. Dat wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage van 50.000 euro van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Dat de Meerpaal daar geld van krijgt, is een mooie opsteker. Men had een plan ingediend voor de subsidieregeling ‘Age Friendly Cultural Cities’ en zag de aanvraag en het plan gehonoreerd. De Meerpaal is één van de zeven aanbieders in  Nederland die geld krijgen. Aardig detail: ook Lelystad krijgt een bijdrage.

Extra inzet

‘De gemeente en De Meerpaal willen zich inzetten voor het ‘kleuren van de gemeente’ voor iedereen: van jong tot oud. Waar de afgelopen jaren in de cultuursector de focus heeft gelegen op inzet voor jeugd en jongeren, groeit het besef van het belang van de oudere doelgroep in de gemeente. Ook in Dronten speelt, net als landelijk, vergrijzing een toenemende rol van betekenis: in 2017 was bijna 23 procent van de inwoners van Dronten 60 jaar of ouder. In het culturele aanbod wordt daar nog niet heel specifiek rekening mee gehouden, terwijl een aantal proeftuinen op dit gebied smaken naar meer,’ zegt Margrit Vos, manager Academie & Recreatie van De Meerpaal.

Projecten

Met een aantal specifieke projecten wordt daarop ingespeeld. ‘Bijzonder is bijvoorbeeld het project ‘Levenslied’, waarbij we tekstschrijvers en singer-songwriters koppelen aan ouderen. De laatste vertellen hun levensverhaal, dat vervolgens wordt verwerkt in tekst en /of muziek.’

Theater voor ouderen

Ook wordt er gekeken of er overdag meer theateraanbod specifiek voor ouderen geprogrammeerd kan worden, ook op locatie. ‘Veel ouderen durven of kunnen ’s avonds de deur niet uit, maar zouden best wel eens naar het theater willen. Daar willen we op inspelen.’

Verder komt er een workshopaanbod voor ouderen met gastdocenten, een tentoonstelling voor mensen met dementie,worden er excursies georganiseerd en wil De Meerpaal de verbinding zoeken met andere organisaties die werken met of een aanbod hebben voor ouderen. In dit project wordt al samengewerkt met Coloriet, VraagElkaar, Ouderenbonden KBO-PCOB, De Bijenkorf (Senioren Netwerk Dronten) en Lokale initiatieven als het Alzheimer Café en Open je Hart.

Wedstrijd

De subsidie geldt voor de komende twee jaar. ‘Van de subsidie is 40.000 euro bedoeld voor activiteiten en 10.000 euro voor evenementen. De Meerpaal levert er zelf ook een eigen bijdrage aan. Aardig detail is dat er tussen de zeven instellingen die geld krijgen ook een soort van wedstrijd plaatsvindt, waarbij de winnaar nog eens 10.000 euro krijgt voor het organiseren van activiteiten. Het laat zich raden dat we daarvoor gaan, voor de winst!’